ویزای ترانزیت (Transit Visa)

بررسی اجمالی

شما ممکن برای عبور از انگلستان به صورت ترانزیت به ویزا نیاز داشته باشید.
قبل از درخواست از این نشانی بررسی کنید که به ویزا احتیاج دارید یا خیر.
شما نیاز به ویزای ترانزیت ندارید اگر:
مجوز اقامت اعضای خانواده اتحادیه اروپا (EU Settlement Scheme family permit) را دارید. 
• یک مجوز سفر از وزارت کشور داشته باشید که برای مثال شما پناهنده یا بدون تابعیت هستید 
• ویزای توریستی (Standard Visitor visa) داشته باشید 
• ویزای ویزیتور ازدواج داشته باشید


انواع ویزای ترانزیت

ویزای مورد نیاز شما بستگی به این دارد که هنگام ورود به انگلستان از طریق کنترل مرزی انگلستان اقدام می کنید یا خیر.
شرکت هواپیمایی تان می تواند به شما بگوید که آیا از طریق کنترل مرزی عبور خواهید کرد یا خیر.


اگر از کنترل مرزی انگلستان عبور نمی کنید

اگر قصد تغییر پرواز در انگلستان را دارید و از طریق کنترل مرزی انگلستان عبور نمی کنید باید برای ویزای ترانزیت هوایی مستقیم (Direct Airside Transit visa) اقدام کنید.


اگر از کنترل مرزی انگلستان عبور می کنید

اگر از کنترل مرزی انگلستان عبور می کنید و ظرف مدت ۴۸ ساعت انگلستان را ترک می کنید برای ویزای بازدید کننده ترانزیت (Visitor in Transit visa) اقدام کنید.


اگر بیش از ۴۸ ساعت در انگلستان اقامت دارید

اگر یکی از موارد زیر را داشته باشید باید به جای ویزای ترانزیت برای ویزای توریستی (Standard Visitor visa) درخواست دهید:
شما باید بیشتر از ۴۸ ساعت در انگلستان بمانید
• شما باید به طور مکرر در مدت بیشتر از شش ماه از انگلستان عبور کنید

همین الان فرم ارزیابی اولیه را تکمیل کرده و وقت مشاوره رایگان حضوری خود را رزرو کنید