صفحه نخست

از

دانش کسری

بیشتر بدانید

هدف موسسه دانش کسری اعزام دانشجویان به معتبرترین مراکز تحصیلی در سراسر کشورهای انگلیسی زبان است تا بتواند با کمک به دانشجویان جهت کسب به روز ترین علوم دنیا و انتقال آن به کشور قدمی در جهت پیشرفت کشور برداشته باشد.

دانش کسری در زمینه اعزام دانشجو به کشور های انگلیسی زبان  فعالیت مینماید و در طول مدت نزدیک به ۲۰ سال از شروع فعالیت توانسته بیشترین تعداد پرونده های موفق اعزام دانشجو به کشور های انگلیسی زبان را از آن خود نماید.

موسسه دانش کسری در سال ۱۳۸۳ به همت جناب آقای تاجیک یکی از کارازموده ترین اعضای وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در زمینه اموردانشجویان خارج و با استفاده از افراد مجرب و دارای تحصیلات عالی در ایران و خارج از کشور با هدف کمک به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور شروع به فعالیت نموده است.

دانش کسری در زمینه اعزام دانشجو به کشور های انگلیسی زبان فعالیت مینماید و در طول مدت نزدیک به ۲۰ سال از شروع فعالیت توانسته بیشترین تعداد پرونده های موفق اعزام دانشجو به کشور های انگلیسی زبان را از آن خود نماید.

این موسسه با بهره گیری از افراد توانمند و مجرب در زمینه اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا و تکیه بر دانش های فردی، بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات قوانین تحصیلی و ویزا، در تمامی مدت فعالیت، پرونده های خود را با موفقیت به اتمام رسانده و عناوینی چون پیشرو، معتبر ترین بزرگترین موسسه اعزام دانشجو در ایران را دریافت نماید.

هدف موسسه دانش کسری اعزام دانشجویان به معتبرترین مراکز تحصیلی در سراسر کشورهای انگلیسی زبان است تا بتواند با کمک به دانشجویان جهت کسب به روز ترین علوم دنیا و انتقال آن به کشور قدمی در جهت پیشرفت کشور برداشته باشد.

چــرا دانـش کـسـری ؟

۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه اعزام دانشجو

بنیانگذار اعزام دانش آموز به کانادا

اخذ پذیرش از ۹۰ درصد دانشگاه های کانادا، انگلستان و آمریکا

تنها موسسه موفق در اخذ پذیرش و ویزای فوق دکتری در ایران

موفقیت ۱۰۰ درصدی در اخذ ویزای تحصیلی کشور انگلستان

آموزش شیوه انجام مصاحبه تخصصی دانشجو برای دانشگاه و آفیسر سفارت

ارائه مشاوره با دانشجویان تا یکسال پس از شروع تحصیل

تخصیص کارشناس مجرب برای مدیریت و راهبری پرونده از ابتدا تا اخذ نتیجه نهایی

دعوت متقاضی به موسسه و بازبینی پرونده قبل از سابمیت، جهت شفافیت و حصول اطمینان از نحوه انجام کار

نگارش و ویرایش انگیزه نامه، رزومه و پیشنهاد پژوهش بر اساس آخرین سیاست های روز دانشگاه ها

بیش از ۷۰۰ پرونده موفق سالانه

بازبینی پرونده های ویزا در سه مرحله توسط کارشناس، سوپروایزر و مدیران فنی

از دانش کسری
بیشتر بدانید :

مشتریان ما از تجربه خود برای
اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا می گویند .

همین الان وقت مشاوره رایگان خود را

رزرو کنید