کشور امریکا

راهنمای ویزای همراه

ویزای همراه آمریکا به چه کسانی اعطا می‌شود؟

ویزای همراه آمریکا به اقوام درجه اول فرد متقاضی داده می‌شود که شامل همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال او است.

امکان اخذ گرین کارت آمریکا برای همراهان وجود دارد؟

فرد با داشتن ویزای F1 متقاضی دریافت گرین‌کارت آمریکا است و در صورت گرفتن آن، همراه اون با ویزای F2 هم در شرایط مشابه گرین کارت آمریکا را دریافت می کند. همینطور همراهان مهاجرین و دارندگان ویزای H4 با یافتن کارفرمای آمریکایی فرد متسعد دریافت گرین کارت آمریکا می‌شوند.

ویزای همراهی کاری آمریکا به چه کسانی تعلق می‌گیرد و میزان اعتبار آن چقدر است؟

ویزای همراهی کاری آمریکا به همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال فرد متقاضی داده می‌شود . این ویزا ۳ سال معتبر بوده و برای ۳ سال بعد هم قابلیت تمدید دارد.

لازمه اخذ ویزای همراهی تحصیلی آمریکا چیست؟

لازمه دریافت ویزای همراهی تحصیلی آمریکا (F2) آن است که فرد متقاضی ویزای تحصیلی آمریکا (F1)، توانایی و شرایط استقبال از همراهانش را داشته باشد.

چگونه می توان ویزای همراه آمریکا را اخذ کرد؟

کسانی که با ویزای F1 جهت تحصیل در آمریکا و کسانی که با ویزای H برای کار در آمریکا وارد این کشور می‌شوند می‌توانند برای همسر قانونی و فرزندان زیر ۲۱ سال خود ویزای همراه آمریکا را دریافت نمایند.

چه کسانی واجد شرایط ویزای همراه آمریکا هستند؟

همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال دارندگان ویزای F1 و H واجد شرایط ویزای همراه آمریکا هستند.

آیا می توان وضعیت اقامت خود را از ویزای همراه آمریکا به گرین کارت تغییر داد؟

خیر، ویزای وابسته یک مجوز غیر مهاجرتی است، به این معنی که نمی‌تواند منجر به دریافت گرین کارت شود.