کشور امریکا

راهنمای ویزای توریستی

آیا می توان با ویزای توریستی آمریکا کار کرد؟

خیر. امکان کار با ویزای توریستی آمریکا وجود ندارد.

آیا می توان ویزای توریستی آمریکا را تمدید کرد؟

ویزای توریستی برای ایرانیان ۶ ماهه صادر می‌شود، در شرایط خاص و در صورت نیاز به زمان بیشتر می‌توانید برای تمدید ویزا به اداره مهاجرت آمریکا مراجعه کنید، اما احتمال موفقیت در این موضوع کم است.

ویزای توریستی آمریکا چند ساله است؟

ویزای توریستی آمریکا با توجه به شرایط فردی متقاضی می‌تواند با اعتبارهای ده ساله، پنج ساله و دو ساله و یا شش ماهه صادر شود؛ اما برای ایرانیان فقط ویزای توریستی ۶ ماهه آمریکا صادر می‌شود.

آیا می توان برای خانواده ویزای توریستی آمریکا گرفت؟

بله. خانواده شخص متقاضی نیز می‌توانند ویزای توریستی دریافت کنند، اما برای هر عضو از خانواده باید به صورت جداگانه مراحل اداری و مصاحبه طی شود و نمی‌توان ویزای خانوادگی دریافت کرد.

اگر بیشتر از مهلت تعیین شده ویزای توریستی در آمریکا بمانیم ، چه اتفاقی می‌افتد؟

اقامت بیش از زمان تعیین شده با ویزای توریستی آمریکا نه تنها عواقبی همچون اخراج از کشور آمریکا را به دنبال خواهد داشت، بلکه تا چندین سال اجازه دریافت هرگونه ویزای آمریکا و ورود به این کشور از شما سلب خواهد شد.

ویزای توریستی آمریکا قابل تمدید است؟

خیر، ویزای توریستی امریکا قابل تمدید نیست.

آیا میشود ویزای توریستی آمرکا را به ویزای مهاجرتی تبدیل کرد؟

خیر، بعد از اتمام مهلت قانونی اقامت با ویزای توریستی باید امریکا را ترک کنید و به کشور خودتان برگردید اما می توانید بعدا برای ویزای مهاجرتی جداگانه اقدام کنید.

آیا داشتن ویزای مولتی کانادا باعث ریجکت شدن درخواست ویزای توریستی آمریکا می شود؟

خیر، تاثیر مثبت دارد.

برای ویزای توریستی آمریکا پاسپورت باید چقدر اعتبار داشته باشد؟

پاسپورتتان باید حداقل ۶ ماه بعد از زمان خروج احتمالی از امریکا اعتبار داشته باشد.