تجربه آقای جوادی برای دریافت پوزیشن Post Doc از دانشگاه Johns Hopkins امریکا

تجربه آقای اخوان ؛ اخذ پذیرش و دریافت ویزای تحصیلی از دانشگاه FDU کانادا

چگونگی روند انجام پرونده اخذ ویزای کشور انگلستان آقای معابی با دانش کسری

اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی آقای گرامی ، از کالج George Brown College کانادا

تجربه آقای طرزی با موسسه دانش کسری ؛ از پذیرش و ویزای تحصیلی تا زندگی در انگلستان

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله کشور کانادا با دانش کسری برای آقای حسن نورایی

اخذ پذیرش از دانشگاه Brunel University London و دریافت ویزای تحصیلی انگلستان

تجربه آقای معینی برای اخذ ویزای همسرشون (دریافت ویزای مولتی ۶ ماهه انگلستان)

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه York Universityو دریافت ویزای تحصیلی کانادا