با تکمیل فرم زیر، اطلاعات شما توسط کارشناسان ما بررسی شده و در صورت امکان همکاری ، با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست استخدام


 

اطلاعات شخصی متقاضی


خواهشمند است اطلاعات شخصی خود را تکمیل نمایید.

سوابق شغلی

مشاغلی که را که تاکنون عهده دار بودید به ترتیب از اولین شغل ذکر نمایید.

سوابق تحصیلی

خواهشمند است اطلاعات مربوط به آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید:

دوره ها

دوره هایی که در آن شرکت نموده اید، ذکر نمایید.

زبان های خارجی

میزان تسلط به زبان خارجی را با یکی از کلمات “عالی، خوب، متوسط، ضعیف” مشخص کنید.

سایر اطلاعاتمعرف

سه نفر که شما را کاملا میشناسند، معرفی نمایید.

مشخصات بستگان درجه یک