اخذ پذیرش تحصیلی

دانش کسری

در دانش کسری برای دریافت پذیرش تحصیلی ؛ می توانید ابتدا وقت مشاوره تخصصی رایگان خود را رزرو کنید و تمام اطلاعات مورد نیاز خود برای اخذ پذیرش تحصیلی را از کارشناس مربوطه دریافت نموده و سپس برای عقد قرارداد اقدام نمایید.

در طول مصاحبه اختصاصی تمامی شرایط تحصیلی، کاری و نیازهای شما را ارزیابی میکنیم و بر اساس آن به شما بهترین پیشنهاد را میدهیم.

معدل، سن، گپ تحصیلی شما (در صورت وجود)، محدودیت های مالی، کشور و شهر/استان مورد نظر، مدرسه/کالج/دانشگاه مورد نظر و الزامات زبان قبل از ارائه پیشنهاد دقیق به شما، ارزیابی می شود.

بسته ای که ما به شما ارائه می دهیم منحصر به شرایط شما خواهد بود و شامل مجموعه ای از نقاط مثبت است که برای رسیدن به هدف مورد انتظار شما خواهیم داشت.

Academic admission _ Daneshkasra

پذیرش تحصیلی در کشورهای مختلف :

بدیهی است که پروسه دریافت پذیرش تحصیلی در کشورهای مختلف با هم متفاوت بوده و پیش نیازهای مربوط به خود را دارد.

ما در اینجا اطلاعات دقیق تر از شرایط هر کشور را به صورت مجزا برای شما آورده ایم. همچنین آخرین ضوابط پذیرش ، مزایا و نکات قابل توجه نیز بیان شده است.