متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مقاطع مختلف برای اخذ پذیرش تحصیلی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کالج

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مدرسه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مراحل اخذ پذیرش تحصیلی
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
مدت زمان طی مراحل
ارسال ایمیل اولیه و فرمت CV
۲ روز
دریافت مدارک
۲۰ روز
ارسال لیست دانشگاه ها
۲۰ روز
دریافت لیست دانشگاه های انتخابی
۱۰ روز
ادیت CV و تهیه SOP
۱۰ روز
سابمیت دانشگاه ها
۲۰ روز
تکمیل پرتال دانشگاه ها
۵ روز
انتظار برای دریافت نتایج دانشگاه ها
حداقل ۶۰ روز
انتخاب دانشگاه نهایی
۵ روز
پرداخت دپازیت و شهریه
۱۰ روز
دریافت CAS, I20 ,LOA و رسید پرداخت شهریه
۲۵ روز
رزرو خوابگاه
۳ روز
انتخاب واحد
۲ روز
مراحل اخذ پذیرش تحصیلی
مقطع کالج
مدت زمان طی مراحل
ارسال ایمیل اولیه
۲ روز
دریافت مدارک
۲۰ روز
ارسال لیست دانشگاه ها
۲۰ روز
دریافت لیست دانشگاه های انتخابی
۱۰ روز
ادیت CV و تهیه SOP
۱۰ روز
تکمیل پرتال دانشگاه ها
۵ روز
انتظار برای دریافت نتایج دانشگاه ها
حداقل ۶۰ روز
انتخاب دانشگاه نهایی
۵ روز
پرداخت دپازیت و شهریه
۱۰ روز
دریافت CAS, I20 ,LOA و رسید پرداخت شهریه
۲۵ روز
رزرو خوابگاه
۳ روز
مراحل اخذ پذیرش تحصیلی
مقطع کالج
مدت زمان طی مراحل
ارسال ایمیل اولیه
۲ روز
دریافت مدارک
۲۰ روز
ارسال لیست کالج ها
۱۵ روز
دریافت لیست کالج های انتخابی
۷ روز
سابمیت کالج ها
۱۰ روز
تکمیل پرتال کالج ها
۵ روز
انتظار برای دریافت نتایج کالج ها
حداقل ۶۰
انتخاب کالج نهایی
۵ روز
پرداخت دپازیت و شهریه
۱۰ روز
دریافت CAS, I20 ,LOA و رسید پرداخت شهریه
۲۵ روز