جناب آقای محمد اخوان عطار

اخذ پذیرش تحصیلی کانادا

دانشگاه FDU-Fairleigh Dickinson University

در مقطع کارشناسی (Under Graduate)

رشته Science information technology

Mohammad Amin

Akhavan Attar

شرایط زمان ثبت درخواست :

مدت زمان اخذ پذیرش ایشان : ۳ ماه

ویزای شنگن : نداشتند

وضعیت تاهل : مجرد

دعوتنامه : نداشتند

معدل دیپلم : ؟؟؟

شاغل : نبودند

ساپورتر : نداشتند

عامل اخذ ویزا و پذیرش : موسسه دانش کسری

همین الان میتوانید وقت

مشاوره رایگان

خود را رزرو کنید

جناب آقای محمد اخوان عطار

اخذ پذیرش تحصیلی کانادا

دانشگاه FDU-Fairleigh Dickinson University

در مقطع کارشناسی (Under Graduate)

رشته Science information technology

LOGO2

Mohammad Amin

Akhavan Attar

LOGO4

شرایط زمان ثبت درخواست :

مدت زمان اخذ پذیرش ایشان : ۳ ماه

ویزای شنگن : نداشتند

وضعیت تاهل : مجرد

دعوتنامه : نداشتند

معدل دیپلم : ؟؟؟

شاغل : نبودند

ساپورتر : نداشتند

عامل اخذ ویزا و پذیرش : موسسه دانش کسری

همین الان میتوانید وقت

مشاوره رایگان

خود را رزرو کنید