صفحه نخست

مدارس انگلستان

تماس با ما

ویزای دانشجویی

ویزای تحصیلی یک سند رسمی است که پس موافقت کشور مقصد برای تحصیل به صورت برچسب داخل پاسپورت و یا به صورت برگه، ضمیمه ی پاسپورت میشود. این ویزا به دانشجو این امکان را میدهد که تا پایان دوران تحصیل در کشورمقصد اقامت داشته باشد. لازم به ذکر است که مدت اعتبار ویزای تحصیلی متقاضی به تعداد سال‌های تحصیلی او بستگی داشته و برای هر فرد این مدت زمان متفاوت خواهد بود.وارد کنید
هر کشوری،با توجه به قوانین مهاجرتی خود، لیست خاصی از اسناد را برای اخذ ویزای تحصیلی از متقاضیان درخواست می کند. با این حال تعدادی از مدارک برای دریافت ویزا،در تمامی کشور های انگلیسی زبان مشترک هستند: