خدمات ویزا

کـشـور آمـریـکـا

روند اخذ ویزای آمریکا

USA visa process

Step ONE
مرحله ۱ :
عقد قرارداد و دریافت چک لیست
Step ONE
Step TWO
مرحله ۲ :
تکمیل مدارک طبق چک لیست توسط متقاضی
Step TWO
Step THREE
مرحله ۳ :
تهیه Cover Letter، متن دعوتنامه و نامه ساپورت مالی (فقط برای ویزای توریستی)
Step THREE
Step FOUR
مرحله ۴ :
دریافت CV و Study Plan (برای ویزای تحصیلی)
Step FOUR
Step FIVE
مرحله ۵ :
ساخت اکانت و تکمیل فرم درخواست اولیه ویزا
Step FIVE
Step SIX
مرحله ۶ :
تایید حضوری مدارک، فرم ها و سایر اطلاعات جهت Submit پرونده
Step SIX
Step SEVEN
مرحله ۷ :
سابمیت پرونده و تعیین وقت سفارت جهت انگشت نگاری و احراز هویت
Step SEVEN
Step EIGHT
مرحله ۸ :
پرداخت هزینه ویزا و Submit پرونده در سفارت مربوطه توسط متقاضی
Step EIGHT
Step NINE
مرحله ۹ :
دریافت پاسخ سفارت و ویزا
Step NINE
Step ONE
مرحله ۱ :
عقد قرارداد و دریافت چک لیست
Step ONE
Step TWO
مرحله ۲ :
تکمیل مدارک طبق چک لیست توسط متقاضی
Step TWO
Step THREE
مرحله ۳ :
تهیه Cover Letter، متن دعوتنامه و نامه ساپورت مالی (فقط برای ویزای توریستی)
Step THREE
Step FOUR
مرحله ۴ :
دریافت CV و Study Plan (برای ویزای تحصیلی)
Step FOUR
Step FIVE
مرحله ۵ :
ساخت اکانت و تکمیل فرم درخواست اولیه ویزا
Step FIVE
Step SIX
مرحله ۶ :
تایید حضوری مدارک، فرم ها و سایر اطلاعات جهت Submit پرونده
Step SIX
Step SEVEN
مرحله ۷ :
سابمیت پرونده و تعیین وقت سفارت جهت انگشت نگاری و احراز هویت
Step SEVEN
Step EIGHT
مرحله ۸ :
پرداخت هزینه ویزا و Submit پرونده در سفارت مربوطه توسط متقاضی
Step EIGHT
Step NINE
مرحله ۹ :
دریافت پاسخ سفارت و ویزا
Step NINE

همین الان وقت مشاوره رایگان خود را رزرو کنید