موسسه دانش کسری اعزام و مهاجرت دانشجو

قیمت موفقیت، مسئولیت است.

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

قیمت موفقیت، مسئولیت است.

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

قیمت موفقیت، مسئولیت است.

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

به آسانی ویزا

دریافت کنید.

موسسه دانش کسری با بیش از 17 سال فعالیت در زمینه خدمات اعزام دانشجو با تکیه بر دانش فنی مدیران و نیروهای متخصص خویش و همچنین آشنایی کامل با سیستم آموزشی کشورهای آمریکا و کانادا در سال 1384 تاسیس گردیده است. این موسسه خدمات تخصصی جهت اخذ پذیرش از برترین و معتبرترین مراکز آموزشی و دانشگاه‌های جهان در مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی را با ارائه‌ی اطلاعات جامع و مستند به متقاضیان در مورد شرایط تحصیلی، مدت زمان و محتوای آموزشی، معیارهای دانشگاه‌ها و مدارس مورد نظر، شرایط زندگی و هزینه‌های اقامت ارائه می‌دهد که تاکنون با بیش از هزاران پرونده موفق جزو اولین موسسات بی‌رقیب می‌باشد.

به آسانی ویزا دریافت کنید.

موسسه دانش کسری با بیش از 17 سال فعالیت در زمینه خدمات اعزام دانشجو با تکیه بر دانش فنی مدیران و نیروهای متخصص خویش و همچنین آشنایی کامل با سیستم آموزشی کشورهای آمریکا و کانادا در سال 1384 تاسیس گردیده است. این موسسه خدمات تخصصی جهت اخذ پذیرش از برترین و معتبرترین مراکز آموزشی و دانشگاه‌های جهان در مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی را با ارائه‌ی اطلاعات جامع و مستند به متقاضیان در مورد شرایط تحصیلی، مدت زمان و محتوای آموزشی، معیارهای دانشگاه‌ها و مدارس مورد نظر، شرایط زندگی و هزینه‌های اقامت ارائه می‌دهد که تاکنون با بیش از هزاران پرونده موفق جزو اولین موسسات بی‌رقیب می‌باشد.

به آسانی ویزا دریافت کنید

موسسه دانش کسری با بیش از 17 سال فعالیت در زمینه خدمات اعزام دانشجو با تکیه بر دانش فنی مدیران و نیروهای متخصص خویش، و همچنین آشنایی کامل با سیستم آموزشی کشورهای آمریکا و کانادا در سال 1384 تاسیس گردیده است. این موسسه خدمات تخصصی جهت اخذ پذیرش از برترین و بهترین مراکز آموزشی و دانشگاه‌های جهان در مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی را با ارائه‌ی اطلاعات جامع و مستند به متقاضیان در مورد شرایط تحصیلی، مدت زمان و محتوای آموزشی، معیارهای دانشگاه‌ها و مدارس مورد نظر، شرایط زندگی و هزینه‌های اقامت ارائه می‌دهد که تاکنون با بیش از هزاران پرونده موفق نشان جزو اولین موسسات بی‌رقیب می‌باشد.

بهترین مشاوره مهاجرت و ویزا

حوزه‌ی فعالیت‌ این موسسه از بدو تاسیس کشور کانادا و سپس مجوز آمریکا نیز اخذ گردید. این موسسه با توجه به سوابق درخشان در زمینه‌ی اعزام هزاران دانشجو و همچنین کمک به اخذ ویزا برای دانشجویان متاهل و همسر و فرزندانشان و ویزای تحصیلی به کشورهای فوق، موفق به اخذ نمایندگی از دانشگاه‌ها، کالج‌ها و مدارس معتبر شده است که گزیده‌ای از نمایندگی‌ها به شرح ذیل می‌با‌شد:

بهترین مشاوره مهاجرت و ویزا

حوزه‌ی فعالیت‌ این موسسه از بدو تاسیس کشور کانادا و سپس مجوز آمریکا نیز اخذ گردید. این موسسه با توجه به سوابق درخشان در زمینه‌ی اعزام هزاران دانشجو و همچنین کمک به اخذ ویزا برای دانشجویان متاهل و همسر و فرزندانشان و ویزای تحصیلی به کشورهای فوق، موفق به اخذ نمایندگی از دانشگاه‌ها، کالج‌ها و مدارس معتبر شده است که گزیده‌ای از نمایندگی‌ها به شرح ذیل می‌با‌شد:

بهترین مشاوره مهاجرت و ویزا

حوزه‌ی فعالیت‌ این موسسه از بدو تاسیس کشور کانادا و سپس مجوز آمریکا نیز اخذ گردید. این موسسه با توجه به سوابق درخشان در زمینه‌ی اعزام هزاران دانشجو و همچنین کمک به اخذ ویزا برای دانشجویان متاهل و همسر و فرزندانشان و ویزای تحصیلی به کشورهای فوق، موفق به اخذ نمایندگی از دانشگاه‌ها، کالج‌ها و مدارس معتبر شده است که گزیده‌ای از نمایندگی‌ها به شرح ذیل می‌با‌شد:

خدمات ما

خدمات ما

خدمات تحصیل در خارج از کشور

ویزا و خدمات

سوالات متداول

برای اخذ ویزای تحصیلی باید از یکی از دانشگاه های استرالیا پذیرش بگیرید. بسته به مقطع تحصیلی عواملی مثل سن، معدل و مدرک زبان دارای اهمیت هستند.

اعتبار ویزای تحصیلی کانادا معمولا به اندازه طول دوره تحصیل است. البته در زمان درج لیبل ویزا، آفیسر اداره مهاجرت کانادا اعتبار آن را بر حسب تاریخ انقضای پاسپورت مشخص می‌کند. بنابراین بسیار دقت کنید که تاریخ انقضای پاسپورت شما کمتر از طول دوره تحصیل نباشد.

دانشگاه های انگلستان رایگان نیستند و شما باید شهریه بپردازید. اما در صورتی که بتوانید بورسیه تحصیلی بگیرید، امکان تحصیل رایگان وجود دارد.

هزینه درخواست ویزا که باید به سفارت استرالیا پرداخت شود 620 دلار استرالیا می باشد.

خیر الزامی نیست، ولی ارائه آن می‌تواند پرونده ویزا را قوی‌تر کند.

ویزای تحصیلی انگلستان به صورت امتیاز بندی است و در صورتی که مدرک زبان ارائه ندهید نمی توانید این ویزا را کسب کنید.

اعتبار ویزای تحصیلی کانادا معمولا به اندازه طول دوره تحصیل است. البته در زمان درج لیبل ویزا، آفیسر اداره مهاجرت کانادا اعتبار آن را بر حسب تاریخ انقضای پاسپورت مشخص می‌کند. بنابراین بسیار دقت کنید که تاریخ انقضای پاسپورت شما کمتر از طول دوره تحصیل نباشد.

سوالات متداول

برای اخذ ویزای تحصیلی باید از یکی از دانشگاه های استرالیا پذیرش بگیرید. بسته به مقطع تحصیلی عواملی مثل سن، معدل و مدرک زبان دارای اهمیت هستند.

اعتبار ویزای تحصیلی کانادا معمولا به اندازه طول دوره تحصیل است. البته در زمان درج لیبل ویزا، آفیسر اداره مهاجرت کانادا اعتبار آن را بر حسب تاریخ انقضای پاسپورت مشخص می‌کند. بنابراین بسیار دقت کنید که تاریخ انقضای پاسپورت شما کمتر از طول دوره تحصیل نباشد.

دانشگاه های انگلستان رایگان نیستند و شما باید شهریه بپردازید. اما در صورتی که بتوانید بورسیه تحصیلی بگیرید، امکان تحصیل رایگان وجود دارد.

هزینه درخواست ویزا که باید به سفارت استرالیا پرداخت شود 620 دلار استرالیا می باشد.

خیر الزامی نیست، ولی ارائه آن می‌تواند پرونده ویزا را قوی‌تر کند.

ویزای تحصیلی انگلستان به صورت امتیاز بندی است و در صورتی که مدرک زبان ارائه ندهید نمی توانید این ویزا را کسب کنید.

اعتبار ویزای تحصیلی کانادا معمولا به اندازه طول دوره تحصیل است. البته در زمان درج لیبل ویزا، آفیسر اداره مهاجرت کانادا اعتبار آن را بر حسب تاریخ انقضای پاسپورت مشخص می‌کند. بنابراین بسیار دقت کنید که تاریخ انقضای پاسپورت شما کمتر از طول دوره تحصیل نباشد.

سوالات متداول

برای اخذ ویزای تحصیلی باید از یکی از دانشگاه های استرالیا پذیرش بگیرید. بسته به مقطع تحصیلی عواملی مثل سن، معدل و مدرک زبان دارای اهمیت هستند.

اعتبار ویزای تحصیلی کانادا معمولا به اندازه طول دوره تحصیل است. البته در زمان درج لیبل ویزا، آفیسر اداره مهاجرت کانادا اعتبار آن را بر حسب تاریخ انقضای پاسپورت مشخص می‌کند. بنابراین بسیار دقت کنید که تاریخ انقضای پاسپورت شما کمتر از طول دوره تحصیل نباشد.

دانشگاه های انگلستان رایگان نیستند و شما باید شهریه بپردازید. اما در صورتی که بتوانید بورسیه تحصیلی بگیرید، امکان تحصیل رایگان وجود دارد.

هزینه درخواست ویزا که باید به سفارت استرالیا پرداخت شود 620 دلار استرالیا می باشد.

خیر الزامی نیست، ولی ارائه آن می‌تواند پرونده ویزا را قوی‌تر کند.

ویزای تحصیلی انگلستان به صورت امتیاز بندی است و در صورتی که مدرک زبان ارائه ندهید نمی توانید این ویزا را کسب کنید.

اعتبار ویزای تحصیلی کانادا معمولا به اندازه طول دوره تحصیل است. البته در زمان درج لیبل ویزا، آفیسر اداره مهاجرت کانادا اعتبار آن را بر حسب تاریخ انقضای پاسپورت مشخص می‌کند. بنابراین بسیار دقت کنید که تاریخ انقضای پاسپورت شما کمتر از طول دوره تحصیل نباشد.

مقالات

دلایل اصلی انتخاب استرالیا

فرآیند اخذ ویزای کانادا

مقالات

دلایل اصلی انتخاب استرالیا

فرآیند اخذ ویزای کانادا

مقالات

دلایل اصلی انتخاب استرالیا

فرآیند اخذ ویزای کانادا

نظرات

نظرات

نظرات

daneshkasra-avatar

آرمان مهدوی

خیلی خوشحالم که به کمک مشاوران کاربلد این مجموعه تونستم بدون استرس مراحل اخذ ویزا رو پشت سر بذارم. ممنونم از مجموعه ی دانش کسری

daneshkasra-avatar-women

شادی جهانی

چطور میتونم سریع ویزای ویزیت بگیرم. لطفا راهنماییم کنید.

daneshkasra-avatar-women

مهسا معروفی

همه چی خیلی خوب و حرفه ای انجام شد . من خیلی راضی بودم.

daneshkasra-avatar

امیر کیانی راد

من جاهای زیادی برای انجام امور مهاجرت و اخذ ویزا رفته بودم. ولی کارم انجام نمیشد . با یکی از دوستام به دانش کسری معرفی شدم و بالاخره موفق به اخذ ویزای تحصیلی شدم.

daneshkasra-avatar

آرمان مهدوی

خوشحالم که به کمک مشاوران کاربلد این مجموعه تونستم بدون استرس مراحل اخذ ویزا رو پشت سر بذارم. ممنونم از مجموعه ی دانش کسری

daneshkasra-avatar-women

شادی جهانی

چطور میتونم سریع ویزای ویزیت بگیرم. لطفا راهنماییم کنید.

daneshkasra-avatar-women

مهسا معروفی

همه چی خیلی خوب و حرفه ای انجام شد . من خیلی راضی بودم.

daneshkasra-avatar

امیر کیانی راد

من جاهای زیادی برای انجام امور مهاجرت و اخذ ویزا رفته بودم. ولی کارم انجام نمیشد . با یکی از دوستام به دانش کسری معرفی شدم و بالاخره موفق به اخذ ویزای تحصیلی شدم.

daneshkasra-avatar

آرمان مهدوی

خیلی خوشحالم که به کمک مشاوران کاربلد این مجموعه تونستم بدون استرس مراحل اخذ ویزا رو پشت سر بذارم. ممنونم از مجموعه ی دانش کسری

daneshkasra-avatar-women

شادی جهانی

چطور میتونم سریع ویزای ویزیت بگیرم. لطفا راهنماییم کنید.

daneshkasra-avatar-women

مهسا معروفی

همه چی خیلی خوب و حرفه ای انجام شد . من خیلی راضی بودم.

daneshkasra-avatar

امیر کیانی راد

من جاهای زیادی برای انجام امور مهاجرت و اخذ ویزا رفته بودم. ولی کارم انجام نمیشد . با یکی از دوستام به دانش کسری معرفی شدم و بالاخره موفق به اخذ ویزای تحصیلی شدم.

تماس با ما

تصویر کپچا

تماس با ما

تصویر کپچا