ویزای تجاری B-1

ویزای گردشگری تجاری موقت B-1

با این ویزا می توانید برای انجام فعالیت‌های تجاری و کاری مجاز و برای مدت محدود به ایالات متحده سفر کنید.

فعالیت هایی که برای انجام آنها واجد شرایط ویزای B-1 هستید عبارتند از:
• مشاوره کاری با شرکای تجاری
• سفر برای شرکت در همایش علمی، آموزشی و تجاری یا کنفرانس در تاریخ های خاص
• (Settling an estate)
• مذاکره در مورد قراردادها
• شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت
• ورود و خروج (Transit) افراد از ایالات متحده: افراد خاصی ممکن با ویزای B-1 به ایالات متحده وارد یا خارج شوند.
• خدمه غیرموظف پرواز (deadhead crew): برخی از خدمه هوایی که ممکن با ویزای B-1 به عنوان خدمه غیرموظف (deadhead crew) وارد ایالات متحده شوند.


معیارهای واجد شرایط بودن

معیارهای واجد شرایط بودن برای ویزای B-1 در زیر ذکر شده است:
• هدف سفر شما به ایالات متحده انجام تجارت با ماهیت قانونی باشد
• قصد داشته باشید برای مدت زمان محدودی در ایالات متحده بمانید
• بودجه کافی برای تامین هزینه های سفر و اقامت خود در ایالات متحده داشته باشید
• قصد دارید به محض اتمام اعتبار ویزای خود به کشورتان بازگردید


روند درخواست

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره درخواست ویزای B-1 به “وزارت امور خارجه” (Department of State ) مراجعه کنید.
افراد غیرشهروندی که به دنبال ویزای B-1 از بعضی کشورهای خاص هستند ممکن بتوانند بدون ویزا وارد ایالات متحده شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا(Customs & Border Protection) مراجعه کنید.
اگر با وضعیت غیرمهاجر دیگری در ایالات متحده هستید ممکن واجد شرایط تغییر وضعیت B-1 باشید. برای تغییر وضعیت B-1، فرم (I-539) را تکمیل کنید و درخواست تمدید یا تغییر وضعیت غیر مهاجر را ارسال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه تغییر وضعیت غیرمهاجر (اینجا) مراجعه کنید. 


مدت اقامت یا تمدید اقامت

مدت زمان اقامت اولیه 

۱ تا ۶ ماه، ۶ ماه حداکثر است

تمدید اقامت

تا ۶ ماه؛ معمولا حداکثر زمان مجاز در وضعیت B-1 برای هر سفر ۱ سال است.

یک مامور مهاجرتی باید در محل ورود مجوز حضور شما در ایالات متحده را بدهد و اگر شرایط لازم را داشته باشید ممکن در ابتدا برای انجام فعالیت تجاری تا یکسال پذیرفته شوید.
اگر بیشتر از زمان ذکر شده در فرم (I-94) و بدون خروج از ایالات متحده بخواهید بمانید باید فرم (I-539) را تکمیل کنید و درخواست تمدید یا تغییر وضعیت و مدارک مورد نیاز را به اداره مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ارسال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی (www.uscis.gov) مراجعه کنید.


خانواده دارندگان ویزای B-1

همسر و فرزندان شما واجد شرایط دریافت ویزای همراه (dependent visa) نیستند. هر یک از وابستگان که شما را همراهی می کنند باید جداگانه برای ویزای B-2 درخواست دهند و از مقررات مربوط به آن ویزا پیروی کنند.


مدت زمان پردازش ویزای B-1

زمان دقیقی برای پردازش ویزای B-1 وجود ندارد و براساس شرایط مختلف متفاوت است.

همین الان فرم ارزیابی اولیه را تکمیل کرده و وقت مشاوره رایگان حضوری خود را رزرو کنید