خدمات ویزا

اتحادیه بـریتـانیـا

دانش آموزی

این ویزا شامل دانش آموزان ۴ تا ۱۷ سال است

Child Student Visa

این ویزا شامل دانش آموزان ۴ تا ۱۷ سال است

ویزای دانشجویی

این ویزا شامل دانشجویان بالای ۱۷ سال است

Student Visa

این ویزا شامل دانشجویان بالای ۱۷ سال است

توریستی

بازدید کننده برای گردشگری و سایر فعالیت های مجاز

Standard Visitor Visa

مدت زمان ویزا: ۶ ماه، ۲ سال، ۵ سال و ۱۰ سال

ویزای فرد آکادمیک

بازدید زیر ۶ ماه برای یک جریان علمی

Visit as an Academic

مدت زمان ویزا : ۶ ماه

ترانزیت

توقف کوتاه مدت در بریتانیا و عبور از این کشور

Transit Visa

مدت زمان: ۶ ماه (محدودیت زمانی برای هر بازدید: ۴۸ ساعت)

ویزیت دانشجویی

آموزش زبان ، تحقیقات ، آزمون علمی ، شرکت در آزمون PLAB

Visit to Study

مدت زمان ویزا : ۶ ماه و ۱۲ ماه

مشارکت تجاری

دعوت شده به عنوان متخصص حرفه ای

Permitted Paid Engagement

مدت زمان ویز ا: ۱ ماه

ازدواج

اگر می خواهید در انگلستان ازدواج کنید

Marriage Visitor Visa

مدت زمان ویزا : ۶ ماه

تجاری

چنانچه قصد تجارت و تبادل تجاری در انگلستان را دارید

Visit on Business

مدت زمان ویزا: ۶ ماه، ۲ سال، ۵ سال و ۱۰ سال

روند اخذ ویزای بریتانیا

UK visa process

Step ONE
مرحله ۱ :
عقد قرارداد و دریافت چک لیست
Step ONE
Step TWO
مرحله ۲ :
تکمیل مدارک طبق چک لیست توسط متقاضی
Step TWO
Step THREE
مرحله ۳ :
تهیه Cover Letter، متن دعوتنامه و نامه ساپورت مالی (فقط برای ویزای توریستی)
Step THREE
Step FOUR
مرحله ۴ :
دریافت CV و Study Plan (برای ویزای تحصیلی)
Step FOUR
Step FIVE
مرحله ۵ :
ساخت اکانت و تکمیل فرم درخواست اولیه ویزا
Step FIVE
Step SIX
مرحله ۶ :
تایید حضوری مدارک، فرم ها و سایر اطلاعات جهت Submit پرونده
Step SIX
Step SEVEN
مرحله ۷ :
سابمیت پرونده و تعیین وقت سفارت جهت انگشت نگاری و احراز هویت
Step SEVEN
Step EIGHT
مرحله ۸ :
پرداخت هزینه ویزا و Submit پرونده در سفارت مربوطه توسط متقاضی
Step EIGHT
Step NINE
مرحله ۹ :
دریافت پاسخ سفارت و ویزا
Step NINE
Step ONE
مرحله ۱ :
عقد قرارداد و دریافت چک لیست
Step ONE
Step TWO
مرحله ۲ :
تکمیل مدارک طبق چک لیست توسط متقاضی
Step TWO
Step THREE
مرحله ۳ :
تهیه Cover Letter، متن دعوتنامه و نامه ساپورت مالی (فقط برای ویزای توریستی)
Step THREE
Step FOUR
مرحله ۴ :
دریافت CV و Study Plan (برای ویزای تحصیلی)
Step FOUR
Step FIVE
مرحله ۵ :
ساخت اکانت و تکمیل فرم درخواست اولیه ویزا
Step FIVE
Step SIX
مرحله ۶ :
تایید حضوری مدارک، فرم ها و سایر اطلاعات جهت Submit پرونده
Step SIX
Step SEVEN
مرحله ۷ :
سابمیت پرونده و تعیین وقت سفارت جهت انگشت نگاری و احراز هویت
Step SEVEN
Step EIGHT
مرحله ۸ :
پرداخت هزینه ویزا و Submit پرونده در سفارت مربوطه توسط متقاضی
Step EIGHT
Step NINE
مرحله ۹ :
دریافت پاسخ سفارت و ویزا
Step NINE

همین الان وقت مشاوره رایگان خود را رزرو کنید