خدمات ویزا

کـشـور کـانـادا

ویزای تحصیلی

جهت تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا

Study Permit

جهت تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا

مجوز کار آزاد​

به همسر دارنده مجوز تحصیل امکان کار تمام وقت را میدهد

Open Work Permit

به همسر دارنده مجوز تحصیل امکان کار تمام وقت را میدهد

ویزای توریستی

برای سفر، ملاقات با خانواده و دوستان، انجام امور تجاری، دریافت درمان پزشکی یا حمل و نقل از طریق کانادا

Visit Visa

برای سفر، ملاقات با خانواده و دوستان، انجام امور تجاری، دریافت درمان پزشکی یا حمل و نقل از طریق کانادا

سوپر ویزا

به والدین، پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا تعلق میگیرد

Super Visa

به والدین، پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا تعلق میگیرد

روند اخذ ویزای کانادا

Canada visa process

Step ONE
مرحله ۱ :
عقد قرارداد و دریافت چک لیست
Step ONE
Step TWO
مرحله ۲ :
تکمیل مدارک طبق چک لیست توسط متقاضی
Step TWO
Step THREE
مرحله ۳ :
تهیه Cover Letter، متن دعوتنامه و نامه ساپورت مالی (فقط برای ویزای توریستی)
Step THREE
Step FOUR
مرحله ۴ :
دریافت CV و Study Plan (برای ویزای تحصیلی)
Step FOUR
Step FIVE
مرحله ۵ :
ساخت اکانت و تکمیل فرم درخواست اولیه ویزا
Step FIVE
Step SIX
مرحله ۶ :
تایید حضوری مدارک، فرم ها و سایر اطلاعات جهت Submit پرونده
Step SIX
Step SEVEN
مرحله ۷ :
سابمیت پرونده و تعیین وقت سفارت جهت انگشت نگاری و احراز هویت
Step SEVEN
Step EIGHT
مرحله ۸ :
پرداخت هزینه ویزا و Submit پرونده در سفارت مربوطه توسط متقاضی
Step EIGHT
Step NINE
مرحله ۹ :
دریافت پاسخ سفارت و ویزا
Step NINE
Step ONE
مرحله ۱ :
عقد قرارداد و دریافت چک لیست
Step ONE
Step TWO
مرحله ۲ :
تکمیل مدارک طبق چک لیست توسط متقاضی
Step TWO
Step THREE
مرحله ۳ :
تهیه Cover Letter، متن دعوتنامه و نامه ساپورت مالی (فقط برای ویزای توریستی)
Step THREE
Step FOUR
مرحله ۴ :
دریافت CV و Study Plan (برای ویزای تحصیلی)
Step FOUR
Step FIVE
مرحله ۵ :
ساخت اکانت و تکمیل فرم درخواست اولیه ویزا
Step FIVE
Step SIX
مرحله ۶ :
تایید حضوری مدارک، فرم ها و سایر اطلاعات جهت Submit پرونده
Step SIX
Step SEVEN
مرحله ۷ :
سابمیت پرونده و تعیین وقت سفارت جهت انگشت نگاری و احراز هویت
Step SEVEN
Step EIGHT
مرحله ۸ :
پرداخت هزینه ویزا و Submit پرونده در سفارت مربوطه توسط متقاضی
Step EIGHT
Step NINE
مرحله ۹ :
دریافت پاسخ سفارت و ویزا
Step NINE

همین الان وقت مشاوره رایگان خود را رزرو کنید