ویزا والدین (Super visa)

ویزا والدین (Super visa) به والدین، پدربزرگ‌ و مادربزرگ‌های شهروندان و مقیم های دائم کانادایی این امکان را می‌دهد تا در هر بار ورود به مدت ۵ سال از کانادا بازدید کنند.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا والدین

• مدرکی مبنی بر رابطه متقاضی با میزبان
یک کپی از شناسنامه فرزند یا نوه
یک کپی از گواهی غسل تعمید کودک یا نوه
مدرک رسمی دیگر که نسبت خانوادگی والدین، پدربزرگ و مادربزرگ را نشان می دهد
• مدرکی مبنی بر وضعیت میزبان در کانادا
یک کپی از شهروندی کانادایی آنها
یک کپی از مدرک اقامت دائم
• مدرکی که نشان می دهد سن میزبان ۱۸ سال یا بیشتر است و در کانادا اقامت دارد
• مدرکی مبنی بر اینکه درآمد کافی برای حمایت مالی والدین طبق جدول حداقل میزان درآمد مهاجرت کانادا (LICO) دارد


حداقل دارایی برای مهاجرت به کانادا

به منظور تعیین توانایی میزبان برای حمایت مالی از متقاضی در مدت اقامت باید مدرکی ارائه شود که نشان دهد درآمد لازم را براساس جدول حداقل میزان درآمد مهاجرت کانادا (LICO) دارد.

 مدارک قابل قبول شامل:
• آخرین اطلاعیه ارزیابی (NOA) صادر شده توسط وزیر درآمد ملی (CRA)
• T4 یا T1 برای سال مالیاتی اخیر
• ارائه فیش حقوقی برای ۱۲ ماه اخیر
• اعلامیه مزایای بیمه بیکاری (Employment Insurance benefit statements)
• در صورت خوداشتغالی ارائه نامه ای از حسابدار که درآمد سالانه را تأیید می کند
• ارائه سایر مدارک مالی و دارایی ها ( برای مثال، گواهی بازنشستگی (pension statements))
• نامه اصلی کارفرما که عنوان شغل، شرح شغل و میزان حقوق دریافتی را ذکر می کند
• گردش حساب (bank statements)


محاسبه تعداد اعضای خانواده

برای تعیین حداقل درآمد باید موارد زیر در محاسبه تعداد اعضای خانواده گنجانده شوند:
• میزبان
• همسر میزبان (که ممکن جدا شده باشد) یا شریک زندگی (common-law partner)
• متقاضی ویزا والدین و سایر متقاضیان که همزمان درخواست می کنند (مانند همسر یا شریک قانونی متقاضی ویزا والدین common-law partner)
• متقاضیان ویزا والدین که قبلا تایید شده اند
• افرادی که قبلا اسپانسر شده اند


روند درخواست ویزا والدین (Super visa)

همه مدارک موردنیاز را فراهم کنید

برای اخذ ویزا والدین باید مدارک و شرایط خاصی از جمله بیمه سلامت (health insurance) فراهم شود:

دعوتنامه از فرزند یا نوه شما

دعوتنامه شما از طرف فرزند یا نوه باید شامل:
• وعده حمایت مالی برای مدت زمان اقامت
• لیست (شامل نام و تاریخ تولد) و تعداد افرادی که در محاسبه اندازه خانواده گنجانده شده است

تعداد اعضای خانواده را محاسبه کنید

شما باید مدرکی ارائه دهید که نشان دهد فرزند یا نوه میزبان حداقل میزان درآمد مهاجرت کانادا را دارد برای این منظور می توانید از این نشانی اطلاعات بیشتر کسب کنید.


گواهی سلامت

شما باید مدرک پرداخت بیمه سلامت را از یک شرکت کانادایی یا شرکت بیمه خارج از کانادا که مورد تایید وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا است را ارائه دهید.

بیمه سلامت باید:

• حداقل ۱ سال از تاریخ ورود معتبر باشد
• به طور کامل یا اقساط پرداخت شود
• مراقبت های بهداشتی، بستری شدن در بیمارستان و بازگشت به کشور (repatriation) را پوشش می دهد
• حداقل پوشش ۱۰۰۰۰۰ دلاری را ارائه دهید
• برای هر ورود به کانادا معتبر باشد و در صورت درخواست توسط افسر خدمات مرزی در دسترس باشد

مدرکی مبنی بر تکمیل معاینه پزشکی

شما باید مدرک معاینه پزشکی مورد تایید پزشک را ارائه دهید.


میزبان شما شهروند کانادا، دارای اقامت دائم و شهروند هندی مقیم کانادا باشد

شما باید مدرکی ارائه دهید که نشان دهد میزبان تان یکی از موارد زیر است:
شهروند کانادا
یک کپی از شهروندی کانادا میزبان خود ( همسر یا شریک قانونی آنها در صورت لزوم) ارائه دهید.
دارای اقامت دائم
یک کپی از اقامت دائم میزبان خود (و همسر یا شریک زندگی قانونی آنها در صورت لزوم) ارائه دهید.
شهروند هندی مقیم کانادا (a registered Indian)
یک کپی از گواهی وضعیت هندی (کارت وضعیت) میزبان خود و ( همسر یا شریک قانونی آنها در صورت لزوم) ارائه دهید.


درخواست آنلاین ویزا والدین از طریق پورتال (IRCC)

هنگام درخواست ویزا والدین باید خارج از کانادا باشید. 

همین الان فرم ارزیابی اولیه را تکمیل کرده و وقت مشاوره رایگان حضوری خود را رزرو کنید