هر کودکی لایق بهترین شروع برای زندگی است.
بر این اساس امروز در مونترال، پابلو رودریگز (Pablo Rodriguez)، وزیر حمل و نقل کبک و مارتینز فرادا (Martinez Ferrada) وزیر گردشگری و مسئول آژانس توسعه اقتصادی کانادا مبلغ ۱۲۳ میلیون دلار را برای مدت چهار سال برای مناطق کبک در نظر گرفتند. همچنین از صندوق‌های زیرساخت (Infrastructure funds ) یادگیری اولیه و مراقبت از کودک ۶۲۵ میلیون دلاری دولت کانادا، مبلغ ۸۲ میلیون دلار برای سال های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ جهت کمک به ساخت فضاهای مراقبت از کودکان در سراسر کبک اختصاص داده شد.
این سرمایه گذاری به کبک کمک می کند تا ساخت ۳۰۰۰۰ فضای جدید برای مراقبت از کودک را تا سال ۲۰۲۶ به سرانجام برساند. بودجه اعلام شده امروز براساس سرمایه گذاری های قبلی صورت گرفته می باشد که تحت توافقنامه نابرابر ((asymmetrical agreement بین دولت های کانادا و کبک در زمینه یادگیری اولیه و مراقبت از کودک است. بودجه دولت کانادا کبک را قادر می سازد تا از اولویت های خود در زمینه آموزش و مراقبت در دوران کودکی حمایت کند.
در حال حاضر در سراسر کانادا بیشتر از ۷۵۰۰۰۰ کودک از مراقبت مقرون به صرفه و باکیفیت بهره می برند و برخی از خانواده ها سالانه ۱۴۳۰۰ دلار برای هر کودک پس انداز می کنند. دولت کانادا همچنین بیش از ۱۰۰۰۰۰ فضای جدید را در راه رسیدن به هدف ایجاد ۲۵۰۰۰۰ فضای جدید تا تاریخ مارس ۲۰۲۶ تعیین کرده است.

منبع : https://www.canada.ca

ساخت مراکز مراقبت از کودک بیشتر در کبک