اخذ ویزای توریستی کانادا

با اخذ ویزای توریستی کانادا می توانید به صورت موقت وارد خاک کشور کانادا شوید و در این کشور اقامت کنید. کسانی که اقامت دائم یا شهروندی کشور کانادا را نداشته باشند، باید ویزای توریستی کانادا را دریافت کنند. اخذ ویزای توریستی کانادا برای سفر های تفریحی، سفر های کاری، ملاقات دوستان یا آشنایان، کاربرد دارد.
باید در نظر داشت که کشور کانادا هزینه های درمانی گردشگران و کسانی که ویزای توریستی این کشور را اخذ کرده اند، پوشش نمی دهد بنابراین بهتر است قبل از سفر بیمه سفر دریافت کنید.

انواع ویزای توریستی کانادا :

ویزای سینگل ، ویزای مولتیپل ، سوپر ویزای کانادا و …