دانشگاه آیداهو موسسه تحقیقات و فناوری آب را توسعه می دهد

بنابر گزارش دانشگاه آیداهو، این دانشگاه با انتصاب مدیریت برای مؤسسه تحقیقات منابع آب فعالیت در بخش جنوب غربی آیداهو را در شهر بویز (Boise) توسعه می دهد.

مؤسسه تحقیقات منابع آب دانشگاه آیداهو یکی از ۵۴ موسسه تحقیقات و فناوری آب در سراسر کشور آمریکا است و کندرا کایزر ( Kendra Kaiser)  از ماه جولای با تشکیل گروهی از اعضای دانشگاه آیداهو در کاردلین (Coeur d’Alene) برای مدیریت به این دانشگاه ملحق خواهد شد.

چاندرا زنر فورد (Chandra Zenner Ford)، مدیر اجرایی موسسه بویز بیان کرد: موسسه بویز مکان مناسبی برای فعالیت های گروهی محققان در زمینه تحقیقات آب است. موسسه تحقیقات و فناوری آب در سال ۱۹۶۴ توسط هیئت مدیره دانشگاه آیداهو تأسیس شد و تحقیقاتی را به منظور پشتیبانی از منابع آب ایالت آیداهو، منطقه شمال غربی و کشور هدایت می کند. ماموریت موسسه تحقیقات و فناوری آب خدمت به همه کارکنان و اعضای هیئت علمی آیداهو در مکان ‌های مختلف سراسر ایالت است.

Kendra Kaiser, Director of IWRRI

دانشگاه آیداهو موسسه تحقیقات و فناوری آب را توسعه می دهد