انواع ویزای تحصیلی در آمریکا

ویزای F1

این ویزا برای دانشجویانی است که به آمریکا برای تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی می‌روند. این ویزا برای دوره تحصیلی در سطح کالج، دانشگاه و برنامه‌های آموزشی دیگر صادر می‌شود.

فرم DS-160

فرم درخواست ویزای F1  برای دانشجو های ایرانی DS-160 نام دارد، و به صورت آنلاین در وبسایت وزارت امور خارجه ایالات متحده در دسترس است. DS-160 یک فرم جامع و مفصل است که مستلزم اطلاعات دقیق در مورد سوابق شخصی و تحصیلی دانشجو و همچنین برنامه های مورد نظر آنها برای تحصیل در ایالات متحده است.

برخی از اطلاعاتی که در فرم DS-160  به انها احتیاج داریم عبارتند از:

 1. اطلاعات شخصی: شامل اسم و فامیل کامل، تاریخ تولد و اطلاعات تماس دانشجو.
 2. اطلاعات پاسپورت: شامل شماره پاسپورت و تاریخ انقضای آن
 3. سوابق تحصیلی: اطلاعات تحصیلات قبلی خود که شامل نام موسسه، تاریخ شروع به تحصیل و مدرک کسب شده است.
 4. جزئیات رشته موردنظر: اطلاعاتی درباره ی رشته تحصیلی انتخابی، شامل نام موسسه، تاریخ شروع و پایان و مدت زمانی که انتظار میرود رشته ی انتخابی طول بکشد.
 5. اطلاعات مالی: اطلاعاتی درباره تمکن مالی برای تحصیل، شامل جزئیاتی درباره کمک هزینه های دانشجویی(Scholarships)، کمک هزینه های تحصیلی(Grants) و یا دیگر منابع بورسیه های تحصیلی است.

علاوه بر تکمیل فرم DS-160 دانشجویان باید نسبت به پرداخت هزینه اپلیکیشن فی (Application Fee)، برنامه ریزی جهت مصاحبه در نزدیک ترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده آمریکا، ارائه اسناد و مدارک پشتیبان همچون پاسپورت، نامه پذیرش دانشگاه و تمکن مالی را نیز ارائه دهند. بررسی کامل و دقیق الزامات درخواست و ارائه مدارک ضروری برای تقویت درخواست امری ضروریست. هرگونه ایراد یا از قلم افتادگی می تواند منجر به تاخیر یا حتی ریجکتی درخواست ویزای شما شود.

به طور کلی، فرم DS-160 بخش مهمی از از پروسه ویزای F1 به شمار میرود. از تکمیل دقیق و کامل فرم اطمینان حاصل کرده و تمامی مدارک لازم را برای پشتیبانی و تقویت ویزای خود ارائه دهید.

برای کسانی که می خواهند (قصد دارند) در ایالات متحده درس بخوانند، اطلاعات مالی بخش مهمی از پروسه ویزای F1 است. دولت امریکا از دانشجویان بین المللی میخواهد تا ثابت کنند منابع مالی کافی و قابل قبولی برای پوشش هزینه های تحصیل و خرج و مخارج زندگی در ایالات متحده دارند.

تمکن مالی برای ویزای F1

زمانی که برای ویزای F1 اقدام میکنید باید مدارکی مبنی بر توانایی پوشش هزینه های زندگی و تحصیلی خود ارائه دهید. این اسناد و مدارک باید نشان دهند که شما برای پوشش هزینه تحصیل، مسکن، مواد غذایی، حمل و نقل، بیمه سلامت و سایر مخارج خود منابع مالی کافی دارید.

برخی از مدارکی که باید برای اثبات توانایی های مالی خود ارائه دهید عبارتند از:

 1. صورت حساب بانکی(Bank Statements) : دانشجویان ممکن است نیازمند ارائه صورت حسابی بانکی باشند تا نشان دهند که بودجه کافی برای پوشش هزینه های زندگی و تحصیل خود را دارند.
 2. نامه مبنی بر داشتن کمک هزینه تحصیلی(Scholarships or Grants) : اگر به دانشجو کمک هزینه ای اعطا شده است نیازمند ارائه اسناد مدارک مبتنی بر دریافت کمک هزینه می باشد.
 3. تعهدنامه محضری پشتیبان مالی(Affidavit of Support) : دانشجو همچنین ممکن است که نیاز داشته باشد یک تعهدنامه محضری پشتیان (Sponsor) مالی ارائه دهد از فردی که مسئولیت براورد نیازهای مالی او در دوران تحصیل را دارد.
 4. اظهارنامه مالیات بردرآمد(Income Tax Returns) : دانشجویان ممکن است نیازمند ارائه اظهارنامه مالیات بردرآمد که نشانگر منایع مالی آنهاست نیز باشند.
 5. سایر اسناد و مدارک مالی: سایر مدارکی که ممکن است درخواست شوند شامل موارد زیر است:

صورت حساب پس انداز، اسناد ملکی و باقی مدارک مالی که نشانگر توانایی دانشجو در تامین هزینه ی تحصیل و زندگی در ایالات متحده است.

بررسی کامل و دقیق الزامات مالی و ارائه تمامی مدارک ضروری درخواست ویزای F1 برای نشان دادن منابع مالی امر بسیار مهمی است. هر گونه خطا یا کوتاهی می تواند منجر به تاخیر یا حتی رد درخواست ویزا شود.

الزامات مالی ویزای F1 بسته به مواردی همچون موسسه انتخابی و محل آن میتواند متفاوت باشد. دولت امریکا از دانشجویان بین المللی میخواهد تا ثابت کنند منابع مالی کافی و قابل قبولی برای پوشش هزینه های تحصیل و خرج و مخارج زندگی در ایالات متحده دارند.

برای نشان دادن ظرفیت و توان مالی، دانشجویان ایرانی باید اسناد و مدارکی را ارائه کنند که نشان دهد منابع مالی کافی برای پوشش هزینه های شهریه، هزینه های تحصیل، مسکن، خورد و خوراک، حمل و نقل، بیمه سلامت و سایر خرج و مخارج زندگی در ایالات متحده را دارند.

حامی مالی (Affidavit of Support)

افزون بر بودجه مورد نیاز، دولت آمریکا همچنین از دانشجویان میخواهد تا برای تامین هزینه های تحصیل و زندگی خود در طول مدت تحصیل برنامه ای داشته باشند. این برنامه می تواند شامل نشان دادن پول کافی در حساب بانکی، اسکالرشیپ ها و  سایر کمک هزینه ها باشد و یا تعهدنامه محضری پشتیبان مالی از فردی که مسئولیت براورد نیازهای مالی او در دوران تحصیل را دارد.تعهدنامه محضری پشتیبان مالی (Affidavit of Support) یک سند قانونی است که برای نشان دادن حمایت مالی کافی از طرف حامی که مسئولیت براورد نیازهای مالی او در دوران تحصیل را دارد، استفاده می شود. تعهدنامه محضری پشتیبان مالی (Affidavit of Support) معمولا به عنوان بخشی از پروسه درخواست ویزای F1 برای کسانی که نمیتوانند ساپورتر مالی خود باشند و نیاز های مالی خود را در طول دوره تحصیل برطرف کنند نیاز است.

تعهدنامه محضری پشتیبان مالی (Affidavit of Support) یک  قرارداد الزام آور قانونی است که حامی مالی را موظف می کند که نیاز های مالی دانشجو را در طول دوره تحصیل برطرف کند. حامی مالی (Sponsor) باید نشان دهد که منابع مالی کافی برای حمایت از دانشجو را داراست و همچنین حاضر به انجام این کار هم هست.

برای تکمیل این تعهدنامه، حامی باید اطلاعات جزئی و دقیقی در مورد درآمد، دارایی ها و دیگر منابع مالی خود ارائه دهد. همچنین ممکن است حامی نیازمند ارائه مدارک تقویت کننده (پشتیبان) اعم از صورت حساب بانکی یا اظهارنامه مالیاتی جهت اثبات توان و ظرفیت مالی خود باشد.

باید در نظر داشته باشید که حامی مالی میبایست:

 • شهروند یا دارای اقامت دائم آمریکا باشد
 • حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد
 • حاضر باشد که مسئولیت حقوقی حمایت مالی دانشجو را عهده دار شود
 • و همچنین باید حاضر به براورده کردن نیاز های مالی دانشجو در طول دوره ی تحصیل باشد.

به طور کلی، تعهدنامه محضری پشتیبان مالی (Affidavit of Support) یک مدرک بسیار مهم برای کسانی است که منابع مالی کافی برای  برطرف کردن نیاز های مالی خود در طول دوره تحصیلشان در آمریکا را ندارند. بررسی کامل و دقیق الزامات مالی و ارائه تمامی مدارک ضروری برای نشان دادن حمایت مالی از طرف حامی امر بسیار مهمی است. هر گونه خطا یا کوتاهی می تواند منجر به تاخیر یا حتی رد درخواست ویزای تحصیلی آمریکا شود

ویزای J1

این ویزا برای دانشجویانی صادر می‌شود که در برنامه‌های تبادل دانشجویی شرکت می‌کنند. این ویزا به دانشجو اجازه می‌دهد تا به مدت زمانی که در برنامه تبادل دانشجویی شرکت کرده است، در آمریکا بماند و پس از پایان برنامه، برای یک مدت کوتاهی می‌تواند در آمریکا به کار بپردازد یا به کشور خود بازگردد

ویزای M1

این ویزا برای دانشجویانی صادر می‌شود که در دوره‌های غیر آکادمیک شرکت می‌کنند، مانند دوره‌های حرفه‌ای و فنی. این ویزا به دانشجو اجازه می‌دهد تا برای مدت زمانی که در دوره غیر آکادمیک ثبت نام کرده است، در آمریکا بماند و پس از پایان دوره، برای یک مدت کوتاهی می‌تواند در آمریکا به کار بپردازد یا به کشور خود بازگردد

ویزای O1

این ویزا برای فارغ التحصیلانی است که در حوزه های هنری و علمی بسیار برجسته هستند و به آمریکا می‌روند تا در پروژه‌ها و برنامه‌های حرفه‌ای شرکت کنند

ویزای H1-B

این ویزا برای فارغ التحصیلانی است که به آمریکا می‌روند تا در شرکت‌ها و سازمان‌ها به عنوان کارمندان حرفه‌ای کار کنند. این ویزا برای افرادی است که دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه شغلی خود هستند.

ویزای EB-5

این ویزا برای دانشجویانی است که به آمریکا می‌روند تا با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تجاری، اقامت دائم در آمریکا بدست آورند.

ویزای F2

 1. ایرانیانی که همسر یا فرزند تحت تکفل دارنده ویزای F1 هستند می توانند برای ویزای F2 (ویزای همراه) اقدام کنند تا دارنده ی ویزای F1 را همراهی کنند یا به آنها بپیوندند. ویزای F2 یک ویزای غیرمهاجرتی که به همسر یا فرزندان تحت تکفل این امکان را می دهد که در طول مدت زمان تحصیل دارنده ی ویزای F1 در ایالات متحده زندگی کنند.برای درخواست ویزای F2، همسر و یا فرزند تحت تکفل دارنده ویزای F1 باید فرم درخواست آنلاین را تکمیل کنند، هزینه اپلیکین فی (Application Fee) را بپردازند و جهت مصاحبه در نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده برنامه ریزی کنند.

  در طی مصاحبه افسرکنسولی سوالاتی درمورد رابطه ی متقاضی با دارنده ی ویزای F1 و برنامه های انها برای زندگی در ایالات متحده خواهد پرسید. افسر کنسولگری همچنین مدارک مورد نیاز که ممکن است شامل سند ازدواج (عقدنامه) و گواهی تولد را بررسی نموده تا رابطه آنها با دارنده ویزای F-1 را تأیید کند.

  به علاوه فرم درخواست و مصاحبه، متقاضی ویزای F2 همچنین نیازمند فراهم نمودن مدارک پشتیبان، اعم از اثبات منابع مالی و  اثبات رابطه با فرد دارای ویزای F1 است.

زمان صدور ویزای F2

زمان پردازش فرم ویزای F2 میتواند متفاوت باشد، و پیشنهاد میشود که دانشجو ها در اسرع وقت (اولین فرصت ممکن) نسبت به درخواست ویزا اقدام کنند تا زمان کافی برای پردازش پرونده وجود داشته باشد. زمان پردازش فعلی برای ویزای  F2تقریبا ۲۰ تا ۴۰ روز تخمین زده شده است، اما همانطور که پیش تر گفته شد این مدت زمان میتواند بسته به حجم پرونده های درحال پردازش و یا سایر عوامل متفاوت باشد.

برای واجد شرایط بودن برای دریافت ویزای تحصیلی آمریکا (ویزای F1) همسر ایرانی باید به صورت قانونی با دارنده ی ویزای F1 مزدوج باشد و همجنین بتواند مدارکی دال بر صحت این رابطه همچون سند ازدواج (عقدنامه) ارائه دهد. . ویزای F2 به همسر این امکان را می دهد که در طول مدت زمان تحصیل دارنده ی ویزای F1 در ایالات متحده زندگی کنند.

مجوز کار با ویزای F2

ذکر این نکته ضروریست که دارندگان ویزای F2 مجاز به کار در ایالات متحده نیستند، اما ممکن است بتوانند به صورت پاره وقت تحصیل کنند. همچنین اگر بتوانند پابت کنند که نیاز مالی دارند ممکن است بتوانند برای مجوز کار نیز درخواست دهند.

هنگام درخواست ویزای F2، همسر باید فرم درخواست آنلاین را تکمیل کند، هزینه اپلیکیشن فی را بپردازد و جهت مصاحبه در نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده برنامه ریزی کنند. در طی مصاحبه افسرکنسولی سوالاتی درمورد رابطه ی متقاضی با دارنده ی ویزای F1 و برنامه های انها برای زندگی در ایالات متحده خواهد پرسید.

به علاوه فرم درخواست و مصاحبه، متقاضی ویزای F2 همچنین نیازمند فراهم نمودن مدارک پشتیبان، اعم از اثبات منابع مالی و  اثبات رابطه با فرد دارای ویزای F1 است.

به طور کلی، ویزای F2 یک گزینه بسیار مناسب برای همسر دارندگان ویزای F2 است که مایل به همراهی یا پیوستن به همسر خود در ایالات متحده هستند. بررسی کامل و  دقیق الزامات درخواست و ارائه مدارک ضروری برای تقویت درخواست ویزای تحصیلی آمریکا امری ضروریست.

ویزای M2-J2

ویزای J-2 و M-2، دو نوع ویزای وابسته به ویزای J و M هستند که برای همسران و فرزندان زیر ۲۱ سال دارندگان ویزای J و M صادر می‌شود.

ویزای J-2 مربوط به دارندگان ویزای J است که برای تحصیل، تحقیقات، یا کار در آمریکا وارد کشور شده‌اند. این ویزا برای همسران و فرزندان زیر ۲۱ سال دارندگان ویزای J در نظر گرفته شده است. با وجود این که دارندگان ویزای J می‌توانند به کار بپردازند، همسران و فرزندان آن‌ها نمی‌توانند به صورت حرفه‌ای در آمریکا کار کنند، مگر اینکه مجوز کاری خود را به دست آورده باشند.

ویزای M-2 مربوط به دارندگان ویزای M است که برای تحصیل در دوره‌های حرفه‌ای یا فنی وارد آمریکا شده‌اند. همسران و فرزندان زیر ۲۱ سال دارندگان ویزای M نیز می‌توانند از این ویزا استفاده کنند. همانند ویزای J-2، حاملان ویزای M-2 نیز نمی‌توانند به صورت حرفه‌ای در آمریکا کار کنند مگر اینکه مجوز کاری خود را به دست آورده باشند.

همسران و فرزندان زیر ۲۱ سال دارندگان ویزای J و M با داشتن ویزای J-2 و M-2 می‌توانند در آمریکا زندگی کرده، تحصیل کرده و حتی کار کنند.

ویزای تحصیلی آمریکا برای سنین کمتر از ۱۸ سال

ویزای تحصیلی برای کودکان در آمریکا نیز وجود دارد که به آن به عنوان ویزای دانش آموزی کودکان یا F-1 Child Visa نیز می‌گویند. این ویزا برای کودکان زیر ۱۸ سالی است که قصد تحصیل در دوره‌های پیش دانشگاهی یا دانشگاهی در آمریکا را دارند و به همراه والدین یا سرپرست خود به آمریکا می‌روند.

برای اخذ ویزای دانش آموزی کودکان، باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. پیدا کردن دانشگاه یا موسسه آموزشی: برای اخذ ویزای دانش آموزی کودکان، باید قبولی در یک دانشگاه یا موسسه آموزشی در آمریکا دریافت کنید. بهتر است به دانشگاه‌های مختلف در آمریکا درخواست بفرستید و پس از دریافت قبولی، به این موضوع توجه کنید که آیا آن دانشگاه یا موسسه آموزشی از ویزای دانش آموزی حمایت می‌کند یا خیر.
 2. پرداخت هزینه: باید هزینه‌های مربوط به تحصیل در آمریکا را پرداخت کرده و توانایی مالی خود را برای تأمین هزینه‌های مربوط به تحصیل، اقامت، غذا و سایر هزینه‌های زندگی نشان دهید.
 3. تهیه مدارک: باید مدارک مورد نیاز را جمع آوری کنید، از جمله گذرنامه، عکس‌های پاسپورت، مدارک تحصیلی و مالی، معرفی نامه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا.
 4. پر کردن فرم درخواست: باید فرم درخواست ویزای دانش آموزی کودکان را به همراه مدارک لازم پر کرده و به سفارت یا کنسولگری آمریکا در کشور محل اقامت خود ارسال کنید.
 5. مصاحبه: پس از بررسی درخواست شما توسط سفارت یا کنسولگری آمریکا، باید در مصاحبه حضوری شرکت کنید. در این مصاحبه، باید اطلاعات درخواستی خود را تأیید کنید و به سؤالات مطرح شده توسط کارشناسان پاسخ دهید.

پدر و مادر یا سرپرست کودک نیز باید به همراه کودک در مصاحبه حضور داشته باشد و فرم درخواست ویزای دانش آموزی کودکان را نیز برای کودک

هزینه ویزای تحصیلی آمریکا

هزینه ویزای تحصیلی آمریکا شامل چند بخش است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم:

 1. هزینه‌ی مصوب ویزا (Visa Application Fee):
  این هزینه برای ثبت نام در مرکز مصوب ویزا پرداخت می‌شود. این هزینه برای دانشجویان ممکن است متفاوت باشد و به علت تغییرات قیمت‌ها و ارزش پول‌های مختلف، به صورت دوره‌ای بروزرسانی می‌شود. در حال حاضر، هزینه مصوب ویزای F-1، که بیشترین ویزای تحصیلی است، ۱۶۰ دلار آمریکا است.
 2. هزینه مصاحبه (Interview Fee):
  برای برخی دانشجویان، مصاحبه با پرسنل سفارت آمریکا برای گرفتن ویزا ضروری است. در این صورت، باید هزینه مصاحبه را پرداخت کنید. هزینه‌ی مصاحبه برای دانشجویان ممکن است متفاوت باشد، ولی در حال حاضر حدود ۱۶۰ دلار آمریکا است.
 3. هزینه ثبت‌نام در SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System):
  هزینه‌ی SEVIS برای دانشجویان بین ۳۵ تا ۲۰۰ دلار آمریکا متغیر است و به علت نوع دوره تحصیلی، دوره زمانی تحصیلی و نوع مدرسه‌ی مورد نظر متفاوت است. این هزینه برای هر نفر باید پرداخت شود و قبل از مصاحبه ویزای دانشجویی باید پرداخت شده باشد.
 4. هزینه مربوط به اقامت و زندگی در آمریکا:
  هزینه مربوط به اقامت و زندگی در آمریکا شامل هزینه‌ی مسکن، هزینه‌ی غذا، هزینه‌ی تحصیل، هزینه‌ی پرداخت شهریه و سایر هزینه‌های مربوط به زندگی روزمره است. این هزینه برای هر دانشجویی متفاوت است و به علت شرایط مختلف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

در کل، هزینه‌ی کل ویزای تحصیلی آمریکا به عوامل بسیاری مانند نوع ویزا، مدت زمان اقامت، محل زندگی و سایر هزینه‌های مربوط به زندگی در آمریکا بستگی دارد. به عنوان مثال، برای یک دانشجویی که در یکی از شهرهای گرانقیمت آمریکا زندگی می‌کند، هزینه‌های مربوط به زندگیو تحصیل بیشتر از یک دانشجویی که در شهری کوچکتر و ارزان‌تر زندگی می‌کند است. بنابراین، بهتر است قبل از شروع فرایند درخواست ویزای تحصیلی، هزینه‌های مختلف را به دقت بررسی کرده و برنامه‌ریزی کنید. همچنین، می‌توانید با مشاوران تحصیلی و وکلای مهاجرتی مجرب، درباره هزینه‌های مربوط به ویزای تحصیلی آمریکا مشورت کنید.

مدارک لازم برای اخذ ویزای تحصیلی در آمریکا

برای درخواست ویزای تحصیلی در آمریکا، شما باید مدارک و اسناد زیر را به همراه فرم DS-160 به سفارت یا کنسولگری آمریکا در کشور خودتان ارائه دهید:

 1. پاسپورت: یک پاسپورت معتبر که حداقل ۶ ماه دیگر اعتبار دارد.
 2. فرم DS-160: این فرم آنلاین است و باید به دقت و با تمامی اطلاعات درخواستی تکمیل شود.
 3. عکس: یک عکس رنگی با پس زمینه سفید و به حجم مناسب.
 4. مدارک تحصیلی: شامل کپی تمامی مدارک تحصیلی شما از دبیرستان تا دانشگاه. همچنین باید کپی اصلی و ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خود را نیز ارائه کنید.
 5. نمرات آزمون‌های استاندارد: مانند آیلتس یا تافل، باید نمرات آنها را ارائه کنید. در صورتی که زبان مادری شما انگلیسی باشد یا در دانشگاهی که می‌خواهید به آنجا بپیوندید، زبان تدریس انگلیسی باشد، شاید نیازی به ارائه نمرات این آزمون‌ها نباشد.
 6. مدارک تأیید مالی: باید اطلاعات مالی خود را به همراه سند تأیید مالی ارائه کنید تا نشان دهید که می‌توانید هزینه‌های تحصیل و زندگی خود را در آمریکا تأمین کنید.
 7. رزومه: یک رزومه به‌روز شده، که تجربیات شما را در زمینه تحصیلی و حرفه‌ای نشان می‌دهد.
 8. نامه توصیه: ممکن است بخواهید نامه توصیه از معلمان، استادان یا کارفرمایان قبلی خود را ارائه دهید.

لازم به ذکر است که در برخی موارد، سفارت یا کنسولگری ممکن است از شما مدارک و اسناد دیگری نیز بخواهد.

مدت زمان صدور ویزای تحصیلی در آمریکا

مدت زمان صدور ویزای تحصیلی در آمریکا ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی مانند فصل، تعداد درخواست‌ها و سرعت پردازش سفارت یا کنسولگری وابسته باشد. اما در حدود چند هفته تا چند ماه زمان می‌برد تا ویزای شما صادر شود.

دلایل ریجکتی ویزای تحصیلی در آمریکا

در صورتی که درخواست ویزای تحصیلی آمریکا شما ریجکت شده است، دلایل متعددی برای این اتفاق وجود دارد. در ادامه به برخی از دلایل ریجکت شدن ویزای تحصیلی آمریکا می‌پردازیم که به عنوان بندهای ریجکتی شناخته می‌شوند:

 1. ناکامی در ارائه مدارک

یکی از عوامل اصلی ریجکت شدن ویزای تحصیلی آمریکا، ناکامی در ارائه مدارک مورد نیاز است. برای درخواست ویزای تحصیلی، باید مدارکی مانند پاسپورت، مدارک تحصیلی، اثبات مالی و… را ارائه کنید. در صورتی که مدارک شما کامل نباشد یا به درستی ارائه نشود، ویزای شما ریجکت خواهد شد.

 1. ناقص بودن اطلاعات فرم درخواست ویزا

درخواست ویزای تحصیلی آمریکا شما باید به صورت کامل و بدون هیچ گونه اشتباهی پر شود. در صورتی که اطلاعات فرم درخواست شما ناقص باشد و یا با اطلاعات موجود در مدارک شما مغایرت داشته باشد، ویزای شما ریجکت خواهد شد.

 1. عدم تطابق شرایط تحصیلی

یکی از شرایط اصلی دریافت ویزای تحصیلی آمریکا، ثبت نام در دانشگاه آمریکایی است. در صورتی که شما در دانشگاه ثبت نام نکرده باشید یا شرایط تحصیلی شما با مقررات دانشگاه یا قوانین ویزای تحصیلی آمریکا تطابق نداشته باشد، ویزای شما ریجکت خواهد شد.

 1. عدم اثبات مالی کافی

برای درخواست ویزای تحصیلی آمریکا، باید مبلغی را به عنوان هزینه تحصیلی و هزینه زندگی در آمریکا اثبات کنید. در صورتی که شما نتوانید این مبلغ را به عنوان اثبات مالی کافی ارائه کنید، ویزای شما ریجکت خواهد شد.

رفع ریجکتی ویزای تحصیلی آمریکا

در صورتی که ویزای تحصیلی آمریکا شما ریجکت شده است، بسته به دلیل ریجکت شدن، می‌توانید اقداماتی را انجام دهید تا این مشکل را برطرف کنید. در ادامه به برخی از راه‌های رفع ریجکتی ویزای تحصیلی آمریکا می‌پردازیم:

 1. اصلاح مدارک و فرم درخواست

اگر دلیل ریجکت شدن ویزای تحصیلی آمریکا شما اشکال در مدارک و فرم درخواست بوده است، می‌توانید این مشکل را با اصلاح مدارک و فرم درخواست برطرف کنید. باید مدارک را به صورت کامل و صحیح ارائه کرده و فرم درخواست را با دقت تکمیل کنید.

 1. ارائه مدارک و اطلاعات جدید

در صورتی که مدارک و اطلاعات شما درخواست اولیه را پوشش نداده‌اند، می‌توانید مدارک و اطلاعات جدیدی را به صورت مکمل و دقیق تر ارائه کنید.

 1. توضیحات بیشتر در مورد شرایط تحصیلی

اگر دلیل ریجکت شدن ویزای تحصیلی آمریکا شما عدم تطابق شرایط تحصیلی شما با مقررات دانشگاه یا قوانین ویزای تحصیلی آمریکا بوده است، می‌توانید توضیحات بیشتری در مورد شرایط تحصیلی خود ارائه کنید.

 1. تقاضای تجدید نظر

اگر معتقدید که ویزای تحصیلی آمریکا شما به اشتباه ریجکت شده است، می‌توانید تقاضای تجدید نظر از سفارت یا کنسولگری آمریکا در نزدیکترین کشور همسایه ارسال کنید. در این صورت، دلایل ویزای ریجکت شده خود را توضیح داده و مدارک و اطلاعاتی را که می‌توانند در اثبات صحت و قطعیت شما به کار بروند، ارائه کنید.

در هر صورت، برای رفع ریجکتی ویزای تحصیلی آمریکا، بهتر است با کارشناسان دانش کسری مشورت کنید و اقدامات لازم را انجام دهید.

افزایش شانس دریافت ویزای تحصیلی در آمریکا

شانس دریافت ویزای تحصیلی آمریکا بستگی به بسیاری از عوامل دارد، از جمله سابقه تحصیلی و پژوهشی شما، رشته تحصیلی، موفقیت‌های شخصی و حرفه‌ای، میزان آمادگی مالی، وضعیت مهاجرتی کشور مبدأ و بسیاری عوامل دیگر. در ادامه به برخی از عواملی که شانس دریافت ویزای تحصیلی آمریکا را بالا می‌برند، می‌پردازیم:

 1. سابقه تحصیلی و پژوهشی قوی

درخواست دهندگانی که سابقه تحصیلی و پژوهشی قوی دارند، احتمال دریافت ویزای تحصیلی آمریکا بیشتر است. داشتن مدارک تحصیلی بالایی مانند دکترا و موفقیت‌های پژوهشی در حوزه تخصصی خود، می‌تواند شانس دریافت ویزای تحصیلی را افزایش دهد.

 1. موفقیت‌های شخصی و حرفه‌ای

اگر شما در زمینه‌هایی مانند ورزش، هنر، موسیقی، فیلم‌سازی و… موفقیت‌های شخصی و حرفه‌ای زیادی دارید، احتمال دریافت ویزای تحصیلی آمریکا بیشتر است. درخواست دهندگانی که در زمینه‌هایی مانند ورزش، هنر و… برجسته شده‌اند، می‌توانند شانس دریافت ویزای تحصیلی را بالا ببرند.

 1. رشته تحصیلی

درخواست دهندگانی که در رشته‌هایی مانند علوم پایه، فناوری اطلاعات، مهندسی، رشته‌های پزشکی و بهداشتی و… تحصیل می‌کنند، می‌توانند احتمال دریافت ویزای تحصیلی بالاتری داشته باشند. این رشته‌ها در آمریکا محبوبیت بالایی دارند و برای کارآمدی و توسعه اقتصادی کشور، توجه ویژه‌ای دارند.

 1. آمادگی مالی

استاندارد آمادگی مالی برای دریافت ویزای تحصیلی آمریکا بسیار مهم است. درخواست دهندگانی که می‌توانند مالیات خود را به طور کامل پوشش دهند، احتمال دریافت ویزای تحصیلی بیشتری دارند.

 1. وضعیت مهاجرتی کشور مبدأ

درخواست دهندگانی که از کشورهاییمانند کشورهای با وضعیت امنیتی پایین، کشورهایی با نظام سیاسی نامطلوب و یا کشورهایی با شرایط اقتصادی ضعیف، درخواست می‌دهند، ممکن است در دریافت ویزای تحصیلی آمریکا مشکل داشته باشند. در عوض، درخواست دهندگانی که از کشورهایی با وضعیت امنیتی خوب، نظام سیاسی پایدار و شرایط اقتصادی مطلوب درخواست می‌دهند، می‌توانند شانس دریافت ویزای تحصیلی بیشتری داشته باشند.

به طور کلی، دریافت ویزای تحصیلی آمریکا بستگی به بسیاری از عوامل دارد و هیچ کس نمی‌تواند به شما تضمین کند که دریافت ویزای تحصیلی آمریکا برای شما مطمئن است. با این حال، با داشتن سابقه تحصیلی و پژوهشی قوی، موفقیت‌های شخصی و حرفه‌ای، درخشش در رشته تحصیلی، آمادگی مالی و از کشورهایی با وضعیت بهتر می‌توانید شانس دریافت ویزای تحصیلی آمریکا را برای خود بالا ببرید.

اعتبار ویزای تحصیلی در آمریکا

اعتبار زمانی ویزای تحصیلی در آمریکا بسته به نوع ویزا و شرایط شما متفاوت است. برای ویزاهای تحصیلی مانند F-1 و J-1، اعتبار ویزا برای مدت تحصیل شما در دانشگاه تعیین می‌شود و تحت شرایط خاصی ممکن است تمدید شود. برای مثال، اگر شما برای تحصیل در دوره دکتری به آمریکا سفر کرده‌اید، ویزای F-1 شما برای مدت طول دوره دکتری شما اعتبار دارد. در صورتی که بخواهید بیشتر از این مدت در آمریکا بمانید، باید ویزای جدیدی را درخواست کنید.

برای ویزاهای دیگر مانند M-1 و Q-1، اعتبار ویزا برای دوره زمانی مشخصی تعیین می‌شود و تحت شرایط خاصی ممکن است تمدید شود.

لازم به ذکر است که در صورتی که در حال حاضر در آمریکا به دنبال کار می‌گردید و ویزای تحصیلی در گذشته دریافت کرده‌اید، اعتبار ویزای تحصیلی شما به مدت ۶۰ روز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ادامه خواهد داشت و به شما اجازه می‌دهد تا در این مدت به دنبال کار یا تمدید ویزای مخصوص کار بگردید.

در هر صورت، بهتر است قبل از سفر به آمریکا ویزای مورد نیاز خود را به دقت بررسی کنید و با سفارت یا کنسولگری آمریکا در کشور خود تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که ویزای شما برای مدت لازم و قابل قبول اعتبار دارد.

مجوز کار با اخذ ویزای تحصیلی در آمریکا

در صورتی که دارای ویزای تحصیلی در آمریکا هستید، می‌توانید در طول مدت تحصیل خود به صورت محدودی کار کنید. با وجود اینکه این ویزا برای تحصیل در آمریکا صادر می‌شود، اما بسیاری از دانشجویان در طول مدت تحصیل خود به دنبال کار پاره‌وقت هستند تا بتوانند هزینه‌های زندگی و تحصیل خود را تأمین کنند.

در صورتی که به دنبال کار پایدار و تمام وقت هستید، باید برای دریافت مجوز کار به اداره مهاجرت آمریکا (USCIS) درخواست کنید. در بسیاری از موارد، مجوز کار در دوره تحصیل می‌تواند به شما کمک کند که تجربه کاری خود را در زمینه تحصیلی خود گسترش دهید و در آینده به دنبال شغل پایدارتری بگردید.

برای دریافت مجوز کار، باید به دانشگاه خود رفته و با کارشناسان دانشگاه صحبت کنید. آنها می‌توانند شما را راهنمایی کنند و در اخذ مجوز کار به شما کمک کنند. همچنین، برخی از دانشگاه‌ها از برنامه‌های کارآموزی و کارپردازی برای دانشجویان خود پشتیبانی می‌کنند که می‌تواند به شما کمک کند که تجربه کاری خود را گسترش دهید و برای شغل پایدارتری در آینده آماده

OPT چیست؟

OPT مخفف عبارت Optional Practical Training است و به دانشجویانی اعطا می‌شود که در آمریکا در حال تحصیل هستند و به دنبال تجربه کاری در زمینه تخصصی خود هستند. با دریافت این مجوز، دانشجو می‌تواند به مدت حداکثر ۱۲ ماه (و در برخی موارد تا ۲۴ ماه) پس از فارغ التحصیلی خود در آمریکا کار کند.

در صورتی که به دنبال احراز کار در آمریکا هستید، این مجوز می‌تواند به شما کمک کند تا تجربه کاری خود را در زمینه تخصصی خود گسترش دهید و احتمالاً در آینده به دنبال کار پایدارتری بگردید. با دریافت این مجوز، شما می‌توانید به صورت قانونی در آمریکا کار کنید و درآمدی کسب کنید. همچنین، این تجربه کاری می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های خود را گسترش دهید و بازار کار را بهتر بشناسید.

برای دریافت مجوز OPT، باید درخواست خود را به دانشگاه خود ارائه دهید و پس از تایید دانشگاه، درخواست OPT خود را به اداره مهاجرت آمریکا (USCIS) ارسال کنید. برای این کار، باید اطلاعات شخصی و تحصیلی خود را به همراه برنامه کاری خود برای دوره OPT در فرم I-765 وارد کنید.

لازم به ذکر است که برای استفاده از این مجوز، شما باید حداقل ۹ ماه از دوره تحصیل خود را تمام کرده باشید و باید مشخص کنید که به دنبال تجربه کاری در زمینه تحصیلی خود هستید. همچنین، باید به شرایط و مقررات مربوط به این مجوز پایبند باشید و در صورت تغییر در وضعیت خود اعم از تغییر رشته تحصیلی یا تحصیل در دانشگاه دیگر، باید به USCIS اطلاع دهید.

با دریافت OPT می توانید به سه صورت مشغول به کار شوید:

 1. کار پاره‌وقت: با دریافت مجوز OPT، شما می‌توانید به صورت پاره‌وقت کار کنید. در این صورت، شما می‌توانید حداکثر ۲۰ ساعت در هفته کار کنید در حالی که به تحصیلات خود نیز ادامه می‌دهید.
 2. کار تمام وقت: شما می‌توانید با دریافت مجوز OPT به صورت تمام وقت کار کنید و حداکثر ۱۲ ماه (و در برخی موارد تا ۲۴ ماه) پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در آمریکا کار کنید.
 3. کار خودکار: در صورتی که می‌خواهید به عنوان کارآفرین در آمریکا فعالیت کنید، می‌توانید با دریافت مجوز OPT به شرطی که کار شما با تخصص تحصیلی شما در رابطه باشد، کار خودکار را شروع کنید.

در هر یک از این حالت‌ها، شما باید به شرایط و مقررات مربوط به مجوز OPT پایبند باشید و در صورت تغییر در شرایط خود به USCIS اطلاع دهید. همچنین، در صورتی که به دنبال کار پس از پایان دوره OPT هستید، باید به دنبال گرفتن مجوز کار دائمی یا گرین کارت باشید.

مشکلات ویزای دانشجویی امریکا

رسیدن به ویزای دانشجویی آمریکا ممکن است با مشکلاتی همراه باشد. در زیر به برخی از مشکلات رایج دریافت ویزای دانشجویی آمریکا اشاره شده است:

 1. مشکلات مالی

یکی از مشکلات رایج دریافت ویزای دانشجویی آمریکا، مشکلات مالی است. برای دریافت ویزای دانشجویی، شما باید بتوانید هزینه‌های مربوط به معیشت، تحصیل و سایر هزینه‌های مربوط به زندگی و تحصیل در آمریکا را پوشش دهید. اگر نتوانید هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنید، احتمال دریافت ویزای دانشجویی کمتر است.

 1. مشکلات مربوط به مدارک تحصیلی

درخواست دهندگان باید مدارک تحصیلی خود را به صورت کامل و صحیح ارائه دهند. اگر مدارک تحصیلی شما درست نباشد یا به درستی تأیید نشده باشد، احتمال دریافت ویزای دانشجویی کمتر است.

 1. مشکلات مربوط به سفارت آمریکا

در برخی موارد، مشکلات مربوط به سفارت آمریکا ممکن است باعث تأخیر در دریافت ویزای دانشجویی شود. برای مثال، زمانی که تعداد زیادی از درخواست‌های ویزا ارسال می‌شوند، ممکن است زمان پردازش ویزا افزایش یابد.

 1. مشکلات مربوط به وضعیت مهاجرتی

در بعضی موارد، مشکلات مربوط به وضعیت مهاجرتی می‌تواند باعث عدم دریافت ویزای دانشجویی شود. به طور مثال، درخواست دهندگانی که از کشورهایی با وضعیت امنیتی پایین، نظام سیاسی نامطلوب و یا شرایط اقتصادی ضعیف درخواست می‌دهند، ممکن است با مشکلات دریافت ویزا مواجه شوند.

 1. مشکلات مربوط به محدودیت‌های ویزایی

در برخی موارد، محدودیت‌های ویزایی می‌تواند باعث عدم دریافت ویزای دانشجویی شود. به عنوان مثال، در دوره‌هایی که روابط دوجانبه میان کشورها نامطلوب است، ممکن است محدودیت‌های ویزایی برای درخواست دهندگان بیشتر شود.

اگر قصد دارید ویزای دانشجویی آمریکا بگیرید، بهتر است با دقت به این موارد توجه کنید و همه مدارک و شرایط لازم را به درستی ارائه دهید. همچنین می‌توانید با مشاوران تحصیلی و وکلای مهاجرتی مجرب دانش کسری درباره مشکلات و راه‌حل‌های مربوط به ویزای دانشجویی آمریکا مشورت کنید.

وکیل ویزای تحصیلی امریکا

وکیلان مهاجرتی مجرب و متخصص دانش کسری در زمینه‌ی ویزای تحصیلی آمریکا می‌توانند به شما در فرایند درخواست ویزای تحصیلی کمک کنند. وکیلان مهاجرتی دانش کسری با داشتن تجربه، دانش و تخصص لازم در این حوزه، به شما در انتخاب دوره‌ی تحصیلی، مدرسه‌ی مناسب و تهیه اسناد مورد نیاز برای درخواست ویزای تحصیلی کمک می‌کنند. همچنین، آن‌ها می‌توانند شما را در مصاحبه با مقامات مهاجرتی آمریکا همراهی کنند و به شما در ارائه پاسخ‌های مناسب و کامل به سؤالات مربوط به ویزای تحصیلی کمک کنند.

برای اطمینان پیدا کردن  از تخصص کارشناسان و وکلای مهاجرتی مجرب و قابل اعتماد دانش کسری در زمینه‌ی ویزای تحصیلی آمریکا، می‌توانید به قسمت افتخارات وب‌سایت‌ ما  مراجعه کرده و نظرات و تجربیات دیگران را مطالعه کنید.

سوالات متداول در زمینه اخذ ویزای تحصیل در آمریکا

آیا برای دریافت ویزای تحصیلی در آمریکا نیاز به مصاحبه داریم؟

بله، در صورت رد شدن درخواست ویزای تحصیلی، شما می‌توانید دوباره درخواست بدهید. در واقع، رد درخواست ویزا برای بسیاری از افراد معمول است و این نشان‌دهنده این نیست که شما نمی‌توانید درخواست دوباره بدهید.

ر آمریکا نیاز به مصاحبه داریم؟

بله، برخی از درخواست‌های ویزا برای تحصیل در آمریکا نیاز به مصاحبه دارند. اگر درخواست شما برای ویزای تحصیلی در آمریکا نیاز به مصاحبه داشته باشد، سفارت یا کنسولگری آمریکا در کشور شما با شما در تماس خواهند بود تا برای مصاحبه زمان و محل مناسب را تعیین کنند.

در مصاحبه، ممکن است به شما سوال‌هایی درباره دلایل تحصیل در آمریکا، برنامه‌های تحصیلی، توانمندی‌های زبانی، توانایی مالی و … پرسیده شود. برای موفقیت در مصاحبه، پیشنهاد می‌کنیم که با دقت به سوالات پاسخ دهید و نشان دهید که به تحصیل در آمریکا علاقه‌مند و مستعد هستید. همچنین، بهتر است قبل از مصاحبه با شرح دادن دقیق و جزئیاتی از برنامه‌های تحصیلی، مسئولین سفارت یا کنسولگری آمریکا را مطلع کنید تا نشان دهید که به خوبی برنامه‌ریزی کرده‌اید.

لازم به ذکر است که مصاحبه برای درخواست‌های ویزای تحصیلی در آمریکا از کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. برای اطلاعات دقیق‌تر درباره مصاحبه و روند دریافت ویزای تحصیلی در آمریکا، به سایت سفارت

در هر صورت، پیش از ارسال درخواست دوباره، بهتر است دلایل رد درخواست قبلی را به دقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که تغییرات لازم را ایجاد کرده‌اید. همچنین، در صورتی که درخواست شما دوباره رد شد، بهتر است با مشاوران مربوطه صحبت کرده و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

آیا می‌توانم در صورت رد درخواست ویزای تحصیلی، دوباره درخواست دهم؟

بله، در صورت رد شدن درخواست ویزای تحصیلی، شما می‌توانید دوباره درخواست بدهید. در واقع، رد درخواست ویزا برای بسیاری از افراد معمول است و این نشان‌دهنده این نیست که شما نمی‌توانید درخواست دوباره بدهید.

اما با توجه به دلایلی که باعث رد درخواست شده‌اند، ممکن است برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد درخواست دوباره، باید تغییراتی در مدارک یا اطلاعات شما ایجاد کنید. به عنوان مثال، اگر دلیل رد درخواست شما مربوط به مشکلات مالی بود، می‌توانید برای درخواست دوباره، مدارک جدیدی ارائه کنید که نشان دهنده توانایی مالی شما برای تحصیل در آمریکا باشد.

در هر صورت، پیش از ارسال درخواست دوباره، بهتر است دلایل رد درخواست قبلی را به دقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که تغییرات لازم را ایجاد کرده‌اید. همچنین، در صورتی که درخواست شما دوباره رد شد، بهتر است با مشاوران مربوطه صحبت کرده و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

همچنین، برای موفقیت در تحصیلات خود در آمریکا، باید به‌صورت قابل قبولی در انگلیسی صحبت کرده، بنویسید و مطالعه کنید. برای این منظور، می‌توانید به کلاس‌های زبان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مراجعه کنید و همچنین از منابع آموزشی مانند کتاب‌ها، دوره‌های آنلاین و ویدیوهای آموزشی استفاده کنید.

لازم به ذکر است که برخی دانشگاه‌ها و کالج‌ها در آمریکا، برنامه‌هایی برای دانشجویان بین‌المللی ارائه می‌دهند تا زبان انگلیسی‌شان را بهبود بخشند. همچنین، در بعضی از دانشگاه‌ها، کلاس‌های زبان رایگان برای دانشجویان بین‌المللی برگزار می‌شود. لذا، پیش از ثبت نام در یک دانشگاه یا کالج، بهتر است از موارد مختلف مانند برنامه‌های آموزش زبان، کلاس‌های رایگان و … آگاهی پیدا کنید و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای بهبود زبان‌انگلیسی‌تان در

آیا برای دریافت ویزای تحصیلی در آمریکا، باید انگلیسی بلد باشم؟

فت ویزای تحصیلی در آمریکا، باید انگلیسی بلد باشم؟

بله، برای دریافت ویزای تحصیلی در آمریکا، باید بتوانید به‌صورت قابل قبولی انگلیسی صحبت کنید و بنویسید. معمولاً برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا، باید به‌صورت قابل قبولی در آزمون‌های زبانی مانند TOEFL، IELTS و … عملکرد خود را اثبات کنید.

همچنین، برای موفقیت در تحصیلات خود در آمریکا، باید به‌صورت قابل قبولی در انگلیسی صحبت کرده، بنویسید و مطالعه کنید. برای این منظور، می‌توانید به کلاس‌های زبان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مراجعه کنید و همچنین از منابع آموزشی مانند کتاب‌ها، دوره‌های آنلاین و ویدیوهای آموزشی استفاده کنید.

لازم به ذکر است که برخی دانشگاه‌ها و کالج‌ها در آمریکا، برنامه‌هایی برای دانشجویان بین‌المللی ارائه می‌دهند تا زبان انگلیسی‌شان را بهبود بخشند. همچنین، در بعضی از دانشگاه‌ها، کلاس‌های زبان رایگان برای دانشجویان بین‌المللی برگزار می‌شود. لذا، پیش از ثبت نام در یک دانشگاه یا کالج، بهتر است از موارد مختلف مانند برنامه‌های آموزش زبان، کلاس‌های رایگان و … آگاهی پیدا کنید و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای بهبود زبان‌انگلیسی‌تان در

ویزای تحصیلی آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *