دانشگاه هایی که توانسته ایم از آنها پذیرش تحصیلی بگیریم و یا برای متقاضیان دانش کسری به مقصد آنها ویزا اخذ کنیم.

رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۴ :

این رتبه بندی ، بیستمین نسخه رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS و دارای ۱۵۰۰ موسسه در ۱۰۴ ردیف است و تنها رتبه بندی در نوع خود است که بر اشتغال و پایداری تأکید دارد.

امسال، این رتبه بندی بزرگترین پیشرفت روش شناختی خود را با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ۱۷.۵ میلیون مقاله دانشگاهی و نظرات کارشناسی و بیش از ۲۴۰۰۰۰ هیئت علمی و کارفرمایان با معرفی سه معیار جدید اجرا کرده است: پایداری، نتایج اشتغال و شبکه تحقیقات بین المللی.

رزرو وقت مشاوره حضوری و آنلاین

همچنین میتوانید از مشاوره رایگان با مشاوران ما بهرمند باشید …

برای ثبت آنلاین درخواست رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.