_ ویزای تحصیلی (Study Permit)

برای تحصیل در موسسات آموزشی تعیین شده (DLIs) در کانادا …

به همسر دارنده مجوز تحصیل امکان کار تمام وقت را میدهد …
اگر یک محقق بین المللی و یا فرد علمی هستید و از شما جهت تدریس و تحقیق دعوت شده است …
برای سفر، ملاقات با خانواده و دوستان، انجام امور تجاری، دریافت درمان پزشکی یا حمل و نقل از طریق کانادا …
به والدین، پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا تعلق میگیرد …