_ ویزای دانشجویی (Student Visa)

در تحقیقات شرکت کنید، تدریس کنید و در دوره های علمی تخصصی حضور داشته باشید …
برای توقف کوتاه مدت در بریتانیا و عبور از این کشور استفاده می شود …
زبان انگلیسی مطالعه کنید، در اردوی تابستانی شرکت کنید، در یک موسسه معتبر تحقیق کنید، در یک امتحان شرکت کنید یا در آزمون PLAB شرکت کنید …
اگر توسط یک سازمان یا مشتری مستقر در بریتانیا به عنوان متخصص در حرفه خود دعوت شده اید …
اگر می خواهید در انگلستان ازدواج کنید …
اگر می خواهید در انگلستان ازدواج کنید …
چنانچه قصد تجارت و تبادل تجاری در انگلستان را دارید …