_ ویزای B-1

نوعی از ویزای غیر مهاجرتی است که با هدف انجام فعالیت تجاری کوتاه مدت در امریکا استفاده می شود …
از این نوع ویزا شامل سفر به قصد گردشگری، تعطیلات، دیدار دوستان و اقوام و حتی درمان پزشکی می شود …
این ویزا به شما امکان می دهد که به عنوان یک دانشجوی تمام وقت در یک کالج معتبر، دانشگاه، دبیرستان، دبستان، یا سایر مؤسسات دانشگاهی یا در قالب یک برنامه آموزش زبان وارد ایالات متحده شوید …
ویزای همراه دانشجو به عنوان همسر و فرزند …
شرکت در یک دوره تحصیلی که ماهیت اصلی آن آکادمیک نیست …
برای تحصیل در دبیرستان دولتی یا خصوصی معتبر به ایالات متحده سفر کنید …
استادان، محققان پژوهشی و سایر افراد، با تحصیلات یا دستاوردهای مشابه در یک بازدید کوتاه مدت برای سخنرانی، مشاهده، مشاوره، آموزش …